Πρώτη κίνηση θωράκισης της Εθνικής

Την έγκριση της γενικής συνέλευσης ζητάει η ΕΤΕ στις 22 Δεκεμβρίου προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια με 1 δισ. ευρώ με έκδοση προνομιούχων μετοχών, όπως προβλέπει ο νόμος 3723/2008 η ισχύς του οποίου εκπνέει στο τέλος του έτους.

Όπως είναι γνωστό η τράπεζα είχε κάνει συμβολική χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος εκδίδοντας προνομιούχες μετοχές υπέρ του ελληνικού δημοσίου ύψους 350 εκατ. ευρώ (μέσα στο 2010 είχε ζητήσει να προχωρήσει στην αποπληρωμή των μετοχών αυτών, αλλά η έγκριση αυτή δεν έχει δοθεί). Σύμφωνα με κύκλους της Τράπεζας η εξέλιξη της κρίσης, το PSI plus που έχει μπροστά της η τράπεζα, αλλά και η Blackrock είναι οι αιτίες που την οδηγούν να αντλήσει το 1 δισ. ευρώ που της αναλογεί από το πρόγραμμα.

Τα κεφάλαια που έχει αντλήσει μέσω προνομιούχων μετοχών η ΕΤΕ αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο των κεφαλαίων που της αναλογούσαν και αντιπροσώπευαν το 0,5% του σταθμισμένου ενεργητικού της (έναντι 2% στις άλλες τράπεζες). Οι προνομιούχες αντιστοιχούσαν στα ίδια κεφάλαια μόλις στο 4% (έναντι 17%-18% στις άλλες τράπεζες) και με την άντληση του 1 δισ. το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 16%.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος της τράπεζας “με αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται η ισότιμη στήριξη των ελληνικών τραπεζών από το ελληνικό δημόσιο, γεγονός που θα επιτρέψει να προχωρήσουν τα σχέδια επανακεφαλαιοποίησής τους από την ίδια αφετηρία”.

Με την έκδοση των προνομιούχων μετοχών ενισχύεται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας κατά 150 μονάδες βάσης στο 11%, από 9,5% που ήταν με βάση τα αποτελέσματα του Σεπτεμβρίου.