Πτώση κερδών για την Deutsche Bank στο α΄ τρίμηνο

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι τα προ φόρων κέρδη α΄ τριμήνου υποχώρησαν 38% από το επίπεδο-ρεκόρ του προηγουμένου έτους, καθώς η μείωση της δραστηριότητας των πελατών της συνέχισε να ασκεί πιέσεις σε κάποιες δραστηριότητες της επενδυτικής τραπεζικής, αλλά και εξαιτίας εκτάκτων χρεώσεων.

Το μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα της Γερμανίας ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη 1,99 δισ. ευρώ έναντι των ζημιών που είχε ανακοινώσει στο τελευταίο τρίμηνο του 2011, όταν η τράπεζα και ο κλάδος είχαν πληγεί σημαντικά από τις υψηλές απομειώσεις στις οποίες προχώρησαν ως αποτέλεσμα της κρίσης κρατικού χρέους στην Ευρώπη αλλά και της ζημιάς που εμφάνισε η επενδυτική τραπεζική μονάδα.

Τα καθαρά κέρδη στο α΄ τρίμηνο υποχώρησαν στα 1,38 δισ. ευρώ, λιγότερα από τα 1,64 δισ. ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές και λιγότερα από τα 2,06 δισ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του προηγουμένου έτους.

Τα αποτελέσματα της Deutsche Bank δέχθηκαν επηρεάστηκαν αρνητικά από τις χρεώσεις των 300 εκατ. ευρώ που συνδέονται με την έκθεση της τράπεζας στην εταιρία γενόσημων φαρμάκων Actavis αλλά και λόγω των 200 εκατ. ευρώ που αφορούν στην επενδυτική τραπεζική μονάδα.

«Συνεχίζουμε να προωθούμε την στρατηγική μας για τη μείωση του ρίσκου και για την ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης», δήλωσε ο Joseph Ackermann, ο οποίος θα αποχωρήσει από την τράπεζα και ανακοίνωσε τα τελευταία του κέρδη.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η Deutsche Bank εξακολουθεί να καταγράφει «ισχυρά αποτελέσματα» παρά το διαρκές κλίμα επιφυλακτικότητας στις παγκόσμιες αγορές». Η Deutsche Bank δεν έδωσε ολοκληρωμένες προοπτικές, τονίζοντας μόνο ότι οι συνθήκες είναι ακόμη δύσκολες. Το core tier 1 της τράπεζας σύμφωνα με τους κανόνες της «Βασιλείας 2,5», αυξήθηκε στο 10% από το 9,5% στο τέλος του προηγουμένου έτους.