Πόσα θα κερδίσουν οι δανειολήπτες από πιθανή μείωση των επιτοκίων

Το θα σύμβεί στα στεγαστικά δάνεια

Ανάσα για τους δανειολήπτες σε μια εποχή που δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ θα αποτελέσει ενδεχόμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (αναμένεται αύριο) για μείωση του κύριου επιτοκίου αναχρηματοδοτήσεως κατά 25 μονάδες βάσεως στο 0,75%, από το 1%.

Η απόφαση αυτή θα ωφελήσει τους παλαιούς δανειολήπτες, καθώς στα νέα δάνεια που συνδέονται με το βασικό επιτόκιο του ευρώ, αλλά και σε αυτά που συνέχονται με το euribor, τα οφέλη δεν είναι τόσο μεγάλα λόγω του
αυξημένου περιθωρίου κέρδους που έχουν ενσωματώσει οι τράπεζες στις εν λόγω χορηγήσεις.

Ενδεικτικά, εάν το επιτόκιο της ΕΚΤ μειωθεί κατά 0,25% δανειολήπτης που έχει στεγαστικό 200.000 ευρώ με 20ετή διάρκεια θα δει τη μηνιαία δόση του να μειώνεται κατά 25 ευρώ.

Ομοίως, για δάνειο ύψους 200.000 ευρώ με επιτόκιο 3% διάρκειας 25 ετών η μηνιαία δόση του μειώνεται στα 915 ευρώ, από τα 945 ευρώ όταν το επιτόκιο ήταν στο 1%.

Τέλος, όφελος θα έχουν και οι δανειολήπτες των οποίων τα στεγαστικά είναι συνδεδεμένα με το επιτόκιο euribor τριμήνου το οποίο θα διαμορφωθεί κοντά στο 1,25% από 1,36% που ήταν μέχρι σήμερα.