>Πόσο σταθερές είναι οι Κυπριακές τράπεζες

>
Η δήλωση Ορφανίδη του κεντρικού τραπεζίτη της Κύπρου ότι αν δεν παρθούν μέτρα η Κύπρος θα οδηγηθεί σε μηχανισμός στήριξης ταρακούνησε την μικρή κυπριακή οικονομία.
Με ισχυρό εσωτερικό δανεισμό η Κύπρος εμφανίζει χαμηλή εξάρτηση από τον εξωτερικό δανεισμό.
Τα επιτόκια στην 10ετία έχουν ξεπεράσει το 8,4% έναντι 7% που είναι το ορόσημο για προσφυγή σε μηχανισμό στήριξης.

Οι δηλώσεις Ορφανίδη είχαν και διάσταση κόντρας με την κυπριακή κυβέρνηση και λόγω και των τελευταίων γεγονότων με την απώλεια ανθρώπων στην Κύπρο.
Ωστόσο το μείζον ερώτημα που ανακύπτει είναι σταθερές οι κυπριακές τράπεζες;
Οι δύο μεγαλύτερες κυπριακές τράπεζες η Κύπρου και Marfrin εμφανίζουν ενεργητικό 41,7 και 41,8 δις ευρώ δηλαδή πλησιάζουν τα 83,5 δις ευρώ περίπου όσο η Eurobank.
Από τα πρόσφατα stress tests τα οποία πέρασαν και οι δύο τράπεζες προέκυψαν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία.
Η Κύπρου εμφανίζει μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ομολόγων. Συνολικά 5,471 δις ευρώ ενώ τα ελληνικά ομόλογα διαμορφώνονται στα 2,407 δις ευρώ. Διαθέτει και ομόλογα Ιρλανδίας 322 εκατ ευρώ και της Κύπρου 1,158 δις ευρώ.
Η Marfin εμφανίζει μικρότερο χαρτοφυλάκιο ομολόγων στα 4,579 δις ευρώ με τα ελληνικά ομόλογα να διαμορφώνονται στα 3,407 δις ευρώ της Κύπρου 285 εκατ της Μάλτα 101 και της Αυστρίας 326 εκατ ευρώ.
Η Κύπρου με 27,9 δις δάνεια εμφανίζει με βάση τα σενάρια των stress tests χορηγήσεις σε καθυστέρηση 2,928 δις ευρώ.
Η Marfin με 26,4 δις ευρώ δάνεια εμφανίζει με βάση τα σενάρια των stress tests χορηγήσεις σε καθυστέρηση 2,631 δις ευρώ.
Από άποψης κεφαλαιακής διάρθρωσης με βάση το core tier 1 οι δύο τράπεζες λαμβάνουν η μεν Κύπρου 9,5% και η Marfin 9,2%.
Και οι δύο τράπεζες εμφανίζουν σταθερότητα αν και η Marfin με περισσότερες πρωτοβουλίες κεφαλαιακής ενίσχυσης προηγείται με βραχείας κεφαλή.

Τα βήματα ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους δομής…..

Κύπρου

Η τράπεζα πρόσφατα εξέδωσε 887 εκατ. μετατρέψιμα αξιόγραφα ενισχυμένου Κεφαλαίου τον Μάιο 2011 τα οποία μπορούν να απορροφήσουν ζημιές.
Η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει να διασφαλίζει τη διατήρηση ικανοποιητικών επιπέδων κεφαλαίου.

Marfin Popular: Νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των κεφαλαίων

Η Marfin πούλησε την θυγατρική της στην Αυστραλία ,τον Ιανουάριο του 2011
Έκδωσε μετατρέψιμα αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου με υποχρεωτική μετατροπή σε κοινές μετοχές, η οποία ενεργοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιουλίου 2011.
Αντικαθιστά αξιόγραφα Κεφαλαίου ύψους 738 εκατ. σε πρωτοβάθμια κεφάλαια συμβατά με τη Βασιλεία ΙΙΙ, με υποχρεωτική μετατροπή σε κοινές μετοχές, η οποία ενεργοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες
Επιπλέον, η Τράπεζα υλοποιεί ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών φερεγγυότητάς της. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω την ανθεκτικότητα της Τράπεζας με βάση ένα δυσμενές σενάριο, όμοιο με αυτό που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική.
Ο Όμιλος της Marfin Popular Bank είναι δανειστής στην διατραπεζική αγορά (interbank market). Μέρος της διαχείρισης ρευστότητας της Τράπεζας αποτελεί και η τοποθέτηση της πλεονάζουσας ρευστότητας σε άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, για ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμο διάστημα. Με βάση το δυσμενές σενάριο της Πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, ορισμένα από αυτά τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα έχουν υποστεί υποβάθμιση της πιστοληπτικής τους ικανότητας, επιβαρύνοντας τα βασικά πρωτοβάθμια κεφάλαια της Marfin Popular Bank κατά 70 μονάδες βάσης. Η εξάλειψη αυτής της κεφαλαιακής επιβάρυνσης, θα οδηγούσε τον δείκτη βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων της Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής στην Αυστραλία, στο 6,3%, με βάση το δυσμενές σενάριο για το 2012.
Ο Όμιλος έχει στόχο να βελτιώσει τη δομή του ενεργητικού του, αποσκοπώντας στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του. Αυτό θα υλοποιηθεί μέσω ενός προγράμματος μείωσης των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού, που εκτιμάται να ανέρθει σε 1 δισ. μέχρι το Δεκέμβριο του 2011 και σε 2 δισ. μέχρι τον Ιούνιου του 2012. Το πρόγραμμα αυτό θα οδηγήσει σε βελτίωση του δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων της Τράπεζας κατά 81 μονάδες βάσης, μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2012.