Πώληση της HSBC Χρηματιστηριακή

Σε συμφωνία πώλησης της HSBC Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ, τη χρηματιστηριακή εταιρεία της στην Ελλάδα, σε ομάδα επενδυτών υπό την ηγεσία του κ. Νίκου Παντελάκη, του τωρινού Διευθύνοντος Συμβούλου της HSBC Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ, προέβη η HSBC Bank plc, θυγατρική του ομίλου HSBC Holdings plc.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το σύνολο ενεργητικού της HSBC Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ είναι της τάξης των 35,8 εκατ. ευρώ (στοιχεία 30ης Απριλίου 2012).

Η HSBC Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ προσφέρει χρηματιστηριακές υπηρεσίες σε εγχώριους και ξένους θεσμικούς πελάτες, αλλά και σε εγχώριους ιδιώτες πελάτες, και προσφέρει  πρόσβαση σε Ελληνικές Μετοχές και Παράγωγα σε θεσμικούς πελάτες της HSBC. Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης θα συνεχιστεί η συνεργασία των εταιρειών για την εξυπηρέτηση τόσο των διεθνών θεσμικών πελατών της HSBC, όσο και των ιδιωτών πελατών της στην Ελλάδα.

Η πώληση αυτή αντιπροσωπεύει την περαιτέρω πρόοδο στην εκτέλεση της στρατηγικής του Ομίλου.

Η συναλλαγή υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών και άλλων εγκρίσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012.