>Πώς θα απεξαρτηθούν οι τράπεζες από την ΕΚΤ

>
Τα προσχέδια για τη μείωση της εξάρτησής τους από το δανεισμό της ΕΚΤ υπέβαλαν στην Τράπεζα της Ελλάδος οι τράπεζες στο πλαίσιο των επιταγών του επικαιροποιημένου μνημονίου. Ουσιαστικά από την ερχόμενη εβδομάδα, τα προσχέδια αυτά θα τεθούν υπό αξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος και την τρόικα –η οποία θα έχει και συναντήσεις με τους τραπεζίτες– προκειμένου τα τελικά σχέδια απεξάρτησης να υποβληθούν στην ΕΚΤ στα τέλη Μαίου.

Στην πράξη, τράπεζες – Τράπεζα της Ελλάδος και τρόικα εισέρχονται σε διαβουλεύσεις που θα διαρκέσουν περισσότερο από ένα μήνα προκειμένου να καταρτίσουν σχέδια απεξάρτησης που θα λάβουν την έγκριση της ΕΚΤ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και τότε δεν θα υπόκεινται σε αλλαγές και προσθήκες. Η διαδικασία της συνεχούς αξιολόγησης ξεκινάει ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα, με την Τράπεζα της Ελλάδος να «επεμβαίνει» στα προσχέδια, συστήνοντας αλλαγές, προσθήκες ή απορρίπτοντας επιλογές των τραπεζών που κρίνει μη βιώσιμες. Θα συνεχιστεί δε και μετά την έγκριση των τελικών σχεδίων από την ΕΚΤ, καθώς τα σχέδια των τραπεζών θα επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να προσαρμόζονται στην πρόοδο των τραπεζών και στις εκάστοτε συνθήκες.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η ΕΚΤ δεν θέτει στις τράπεζες ποσοτικούς στόχους για τη μείωση του δανεισμού τους, αλλά διατυπώνει την «επιθυμία» η απεξάρτηση των τραπεζών με την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών άντλησης ρευστότητας να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2013.

Στην παρούσα φάση, ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ έχει υποχωρήσει γύρω στα 95 δισ. ευρώ από 98 δισ. ευρώ στα τέλη του 2010 και η περαιτέρω μείωσή του δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν ακόμη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές –κάτι που ευελπιστούν να γίνει από την άνοιξη του 2012.

Περαιτέρω επιβαρυντικός παράγοντας είναι σύμφωνα με τραπεζίτες η πορεία των καταθέσεων, η οποία εφόσον σταθεροποιηθεί θα «αποσυμφορήσει» την πίεση που ασκείται στις τράπεζες για να προχωρήσουν σε δραστικότερες κινήσεις ενίσχυσης της ρευστότητας όπως περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους με κλείσιμο καταστημάτων και μείωση προσωπικού και αμοιβών, πωλήσεις θυγατρικών του εξωτερικού και άλλων περιουσιακών στοιχείων ακόμα και δανειακών χαρτοφυλακίων.

Αμεσα, πάντως, η ταχύτερη απομόχλευση των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών θα εκφραστεί με δραστική μείωση των νέων χορηγήσεων, με το ρυθμό πιστωτικής επέκτασης να εμφανίζεται φέτος αρνητικός έως και κατά – 3%. Άλλη άμεση κίνηση των τραπεζών στο πλαίσιο των σχεδίων απεξάρτησης από τη ρευστότητα της ΕΚΤ θα είναι και η ρευστοποίηση ξένων ομολόγων, κυρίως ευρωπαϊκών, που κατέχουν στα χαρτοφυλάκιά τους.

Της Νένας Μαλλιάρα
Πηγή:www.capital.gr