Σέλμαν: Παραιτήθηκε ο οικονομικός διευθυντής Ιωάννης Τσιώρος-Μαυριάς

Την παραίτησή του, για προσωπικούς λόγους, από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Οικονομικού Διευθυντή της Σέλμαν υπέβαλε ο κ. Ιωάννης Τσιώρος-Μαυριάς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 2.07.2012 έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Ιωάννη Τσιώρου – Μαυριά και επιφυλάχθηκε να προχωρήσει σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους εν καιρώ σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού και το άρθρο 18 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή αναλαμβάνει από σήμερα ο κ. Σάββας Διονυσόπουλος, ο οποίος διετέλεσε επί σειράν ετών διευθυντής του λογιστηρίου της ΣΕΛΜΑΝ και άλλων εταιρειών και γνωρίζει σε βάθος τη δομή και τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου ΣΕΛΜΑΝ.