Σαράντης: Πτώση 20% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου – Στα €22,58 εκατ. τα EBITDA

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 ο Όμιλος παρουσίασε σημαντική δυναμική αύξησης των πωλήσεων εν μέσω σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων που οξύνθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε € 213,48 εκ. από € 195,24 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 9,34% αποτέλεσμα αύξησης σε αξία αλλά και όγκο πωλήσεων.

Η διαφοροποίηση του προϊοντικού του χαρτοφυλακίου, η ικανότητα του να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες ανάπτυξης καθώς και δράσεις τιμολογιακής πολιτικής ενίσχυσαν τις πωλήσεις του Ομίλου σε όλη τη γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης του, και ιδιαιτέρως στις κατηγορίες περιποίησης προσώπου, αντιηλιακών, αποσμητικών, καθαρισμού σώματος, σάκων απορριμμάτων, συσκευασίας τροφίμων, και συμπληρωμάτων διατροφής.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε € 76,37 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2022 από € 69,25 εκ. το περυσινό Α’ εξάμηνο, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 10,29%, που υποστηρίχθηκε από αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης στην αγορά της ευρείας διανομής, της υγείας & φροντίδας καθώς και στα κανάλια εξαγωγών.

Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 64,23% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 8,82% στα €137,11 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2022 από €125,99 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Εξαιρώντας την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των ξένων χωρών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 9,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις των χωρών του Εξωτερικού περιλαμβάνουν πωλήσεις από τη θυγατρική του Ομίλου στην Ουκρανία, Ergopack.

Μετά την αρχική αναστολή της λειτουργίας της ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η μονάδα παραγωγής της Ergopack, η οποία εδρεύει στο Kaniv, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τις αρχές Απριλίου του 2022.

Ο συνεχιζόμενος υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος επιδεινώθηκε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, επηρεάζει την κερδοφορία του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους που ήταν απαλλαγμένο από πληθωριστικές πιέσεις.

Τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα διαφήμισης και προώθησης εξακολουθούν να διατηρούνται υπό έλεγχο σε μια προσπάθεια να αντισταθμιστεί εν μέρει η πίεση στο περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου.

Ως εκ τούτου, η κερδοφορία* του Ομίλου διαμορφώνεται ως εξής:

  • Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)** μειώθηκαν κατά 9,60% στα €22,58 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2022 από €24,98 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021 και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 10,58% στο Α’ εξάμηνο του 2022 από 12,79% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €16,04 εκ. κατά το Η1 ‘22 από €18,56 εκ. το Η1’21, μειωμένα κατά 13,57% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 7,51% από 9,51% το περυσινό Α’ εξάμηνο.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα €14,77 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2022 από €18,38 εκ. το περυσινό Α’ εξάμηνο, μειωμένα κατά 19,64%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 6,92% από 9,41% το περυσινό Α’ εξάμηνο.
  • Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε €11,59 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2022 από €14,63 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, μειωμένα κατά 20,78%, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 5,43% από 7,49% το Α’ εξάμηνο του 2021.