ΣΕΒ: “Όχι” στην υπερφορολόγηση – Απειλή για τις νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

SEVΗ υπερφορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων απειλεί την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, προειδοποιεί ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, στην εβδομαδιαία ανάλυσή του.

Όπως αναφέρει ο ΣΕΒ, η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ανοίγει νέους ορίζοντες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζει ο ΣΕΒ στην τακτική του έκδοση για την οικονομία.

Λόγω των αλλαγών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών υπέρ των ιδιωτών μετόχων και της προσδοκώμενης ταχύτερης επαναφοράς των τραπεζών στην κερδοφορία, αναμένεται να εξομαλυνθούν οι συνθήκες χρηματοδότησης και λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Με μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πόρων σε ικανοποιητικό κόστος, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων χωρίς ακραίες κοινωνικές επιπτώσεις, και των προβληματικών επιχειρηματικών δανείων σε μη βιώσιμες επιχειρήσεις που θα αναδιαρθρωθούν, δημιουργεί ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση νέων και υγιών επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Η πορεία αυτή, όμως, δεν είναι δυνατόν να τελεσφορήσει εάν συνεχιστεί η υπερφορολόγηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, που αντιστρατεύεται την επιδιωκόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Συνεπώς, απαιτείται σύνεση και μέτρο στη φορολόγηση, καθώς και ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, μέσω μείωσης του ενεργειακού και του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων, και στροφής προς την υιοθέτηση φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις.

Ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγων ανταγωνιστικότητας και επομένως επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας είναι το κατά 40% περίπου υψηλότερο κόστος ενέργειας που αντιμετωπίζει η βιομηχανία έντασης ενέργειας ως προς τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές της.

Για να αντιμετωπιστεί το ανταγωνιστικό αυτό μειονέκτημα, τονίζει ο ΣΕΒ, απαιτείται, μεταξύ άλλων, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα για βιομηχανική χρήση, η οποία θα οδηγήσει μάλιστα μεσοπρόθεσμα σε αυξημένα κρατικά έσοδα, η διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα και η ενίσχυση της διασύνδεσης με την Ιταλία, που θα επιτρέψουν να μειωθεί το συνολικό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα, οδηγώντας σε σημαντική μείωση των αντίστοιχων χρεώσεων στους βιομηχανικούς καταναλωτές, καθώς και προσαρμογή τιμολογίων στο προφίλ κατανάλωσης των επιχειρήσεων έντασης ενέργειας, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής.