>Σενάριο ελληνικής χρεοκοπίας περιλαμβάνουν τα stress tests

>
Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ζήτησε από τις τράπεζες να συμπεριλάβουν το σενάριο μιας ελληνικής χρεοκοπίας στα νέα stress tests, σύμφωνα με τους Financial Times Deutschland.

Τα tests, τα οποία θα σταλούν σε 90 χρηματοοικονομικούς οργανισμούς την Πέμπτη, περιλαμβάνουν πιθανότητα 36% ότι η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει, και ζητάνε από τις τράπεζες να υπολογίσουν τις αντίστοιχες κεφαλαιακές ανάγκες σε ένα τέτοιο σενάριο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Τα νέα, αυστηρότερα κριτήρια για τα τραπεζικά stress tests, καθιστούν πιο πιθανό ότι αρκετές τράπεζες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, θα αποτύχουν σε αυτά, αναφέρουν οι Financial Times Deutschland. Η εφημερίδα προσθέτει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν στην κατοχή τους περί τα 50 δισ. ευρώ σε ελληνικά κρατικά ομόλογα.

Τα stress tests μέχρι στιγμής έχουν μόνο συμπεριλάβει βραχυπρόθεσμες απώλειες στην αξία των ελληνικών ομολόγων στην περίπτωση μιας κρίσης, και όχι μιας χρεοκοπίας, επισημαίνει η εφημερίδα.

Η έκδοση των αποτελεσμάτων των stress tests, σχεδιάζεται για τα μέσα Ιουλίου.