>Σε αύξηση κεφαλαίου 175 εκατ ευρώ προχωράει η Geniki bank

>

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 175 εκατ ευρώ προχωράει η Geniki bank την οποία θα καλύψει εξ ολοκλήρου η Societe Generale.
Η αύξηση κεφαλαίου είναι επιβεβλημένη λόγω των νέων ζημιών 284 εκατ ευρώ που κατεγράφησαν στο α΄ 6μηνο του 2011 και που συνολικά για την τρέχουσα χρήση εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 370 εκατ ευρώ.

Οι συνολικές σωρευμένες ζημίες θα φθάσουν τα 900 εκατ ευρώ με 1 δις ευρώ για την Geniki bank στην Ελλάδα και αποτελούν ρεκόρ καθώς αντιστοιχούν στο ¼ του ισολογισμού.
Οι ζημίες προήλθαν αφενός από την χείριστη κακοδιαχείριση της τράπεζας στο παρελθόν από τις κομματικά διοριζόμενες διοικήσεις όταν ανήκε στο κράτος και στο ΜΤΣ ενώ με την έλευση της Societe Generale απλά η πολιτική επέκτασης και αναδιάρθρωσης κινήθηκε σε λάθος κατεύθυνση και το πείραμα made in Greece απέτυχε.
Η διοίκηση προσπαθεί να οδηγήσει στην ανάκαμψη την τράπεζα αλλά είναι προφανές ότι η τρέχουσα συγκυρία είναι άκρως αρνητική.
Σε αυτή την φάση λόγω των νέων ζημιών η Geniki χρειάζεται κεφαλαιακή ενίσχυση η οποία θα είναι ύψους 175 εκατ ευρώ. Στο διάστημα 2009 με 2011 η Geniki έχει πραγματοποιήσει συνολικές αυξήσεις κεφαλαίου και εκδόσεις ομολογιακών 1,23 δις ευρώ.
Επένδυσε το 2004 περί τα 125 εκατ για την αγορά πλειοψηφικού πακέτου.
Προσέφερε 36 εκατ στο ΜΤΣ ώστε να αγοράσει επιπλέον ποσοστό.
Το 2004 προχώρησε και σε αύξηση κεφαλαίου 78 εκατ ευρώ
Τον Μάιο του 2005 υλοποίησε αύξηση 96,25 εκατ ευρώ.
Τον Οκτώβριο του 2007 υλοποίησε αύξηση 56,23 εκατ ευρώ.
Τον Ιούνιο του 2009 υλοποίησε αύξηση 175 εκατ
Τον Νοέμβριο του 2010 υλοποίησε αύξηση κεφαλαίου 339,7 εκατ
Ακολούθησε και έκδοση 45 εκατ σε προνομιούχες μετοχές
Προς το τέλος του 2011 θα υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 175 εκατ ευρώ.
Σε όλες αυτές τις κινήσεις θα πρέπει να αξιολογηθεί και το γεγονός ότι εξέδωσε η τράπεζα και ομολογιακό μειωμένης εξασφάλισης.
Συνολικά 1,23 δις ευρώ αυξήσεις κεφαλαίου και πάσης φύσεως κεφαλαιακές ενισχύσεις και έναντι αυτών εμφάνισε ζημίες 1 δις ευρώ.
Η κεφαλαιακή επάρκεια της Geniki bank διαμορφώνεται στο 9,35% ενώ ο δείκτης ρευστότητας 17,13%.
Βασικοί μέτοχοι της τράπεζας είναι η Societe Generale με ποσοστό 88,44% ή 125,59 εκατ μετοχές και η MIG με 1,09% στα 1,545 εκατ μετοχές.