>Σε τέλμα οι γαλλικές τράπεζες στην Ελλάδα

>

Παρατηρητές των τραπεζικών εξελίξεων στην εγχώρια τραπεζική αγορά και με το ενδιαφέρον τους να εστιάζεται στο πώς θα σταματήσουν την αιμορραγία που υφίστανται διαχρονικά από την αρχή της επένδυσής τους στην Ελλάδα, παραμένουν οι γαλλικές τράπεζες.

Καθώς στη Γαλλία φαίνεται πως η Credit Agricole θα απορροφήσει τη Societe Generale, η συγχώνευση Emporiki Bank και Geniki Bank θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αν και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να απασχολεί επί του παρόντος τις εδώ διοικήσεις των δύο τραπεζών. Το μείζον φαίνεται να παραμένει ακόμη το πώς θα ανακτήσουν χαμένα μερίδια αγοράς και το πώς θα κάνουν να αποδώσουν τα κεφάλαια που συνεχώς εισρέουν από τις μητρικές. Ωστόσο, η προοπτική μίας συγχώνευσης ενδέχεται να βοηθήσει πιο αποτελεσματικά στην επίτευξη του στόχου αυτού, δεδομένου ότι τουλάχιστον θα σταματήσει η «διπλή αιμορραγία».

Ενδεικτικό της κατάστασης που αντιμετωπίζουν τόσο η Emporiki, όσο και η Geniki είναι ότι παρά το ό,τι έχουν πίσω τους τραπεζικούς κολοσσούς με περίσσεια κεφαλαίων, στην Ελλάδα και οι δύο αντιμετωπίζουν πρόβλημα χαμηλής ρευστότητας από εγχώριες καταθέσεις. Ενας από τους βασικότερους δείκτες ρευστότητας των τραπεζών, ο δείκτης καταθέσεων προς δάνεια, ήταν μειωμένος στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2010 για τις εγχώριες τράπεζες συνολικά (στο 0,92 από 0,95 στα τέλη του 2009), με τις γαλλικές τράπεζες να εμφανίζουν τη χαμηλότερη ρευστότητα βάσει του συγκεκριμένου δείκτη.

Η ζημιογόνα πορεία και για τις δύο γαλλικές θυγατρικές συνεχίστηκε το α΄ εξάμηνο του 2010.

Για την Emporiki, οι καθαρές ζημίες ανήλθαν σε 535,3 εκατ. ευρώ, οφειλόμενες στις περαιτέρω υψηλές προβλέψεις και τα αυξημένα έκτακτα έξοδα επιτάχυνσης του μετασχηματισμού της τράπεζας. Οι ζημίες μόνο του β΄ τριμήνου ανήλθαν σε 325,9 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις για το α’ εξάμηνο του 2010 αυξήθηκαν κατά 57,5%, σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2009 και κατά 68 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2010. Μόνο στο β΄ τρίμηνο του 2010, η Εμπορική σχημάτισε προβλέψεις 317,6 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας έτσι τις συνολικές προβλέψεις για το χαρτοφυλάκιο των παλαιών δανείων.

Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο του 2010 η θυγατρική της Credit Agricole έλαβε νέα ένεση κεφαλαίων περίπου 1 δισ. ευρώ προκειμένου να εισέλθει σε κερδοφόρα τροχιά. Εντούτοις, όχι μόνο δεν το καταφέρνει, αλλά πλέον το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης της διοίκησης Strub προσαρμόζεται στο σενάριο ακραίων καταστάσεων (stress scenario) που προβλέπει την επιστροφή στην κερδοφορία το 2012.

Με πρόσφατη την απόφαση για αύξηση κεφαλαίου κατά 340 εκατ. ευρώ, η Geniki παρουσίασε εντυπωσιακά αρνητική εικόνα στο α΄εξάμηνο, συνεχίζοντας το σερί των ζημιών με νέες ζημιές ύψους 211,8 εκατ. ευρώ (ζημιές 214,1 εκατ. ευρώ για τον όμιλο). Στην ουσία η τράπεζα εμφάνισε αρνητική καθαρή θέση 39,22 εκατ. ευρώ (γι΄αυτό και η απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου), με το core Tier I να διαμορφώνεται μόλις στο 2,42%, όχι απλά το χαμηλότερο στην Ελλάδα αλλά και μακράν των ελαχίστων ορίων που θέτει η ΤτΕ. 

Στο σύνολο του εξαμήνου οι προβλέψεις της τράπεζας ανήλθαν σε 219,4 εκατ. ευρώ, με το λειτουργικό αποτέλεσμα πριν από τις προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι των 19,2 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Σημειώνεται ότι οι νέες προβλέψεις μέσα σε ένα εξάμηνο αντιστοιχούν στο 5,7% των δανείων, αναδεικνύοντας το βασικό πρόβλημα της τράπεζας με τις χορηγήσεις.

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν στα 3,8 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2009. Οι καταθέσεις και τα repos ανήλθαν στα 2,4 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,6% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2009.

Και όλη αυτή η εικόνα ζημιών για μία τράπεζα που ελέγχει μερίδιο μόλις 1,6% στις εγχώριες χορηγήσεις και 1,3% στις καταθέσεις.