>Σε 18 μήνες χάθηκε το 20% των καταθέσεων των τραπεζών

>
Σε διάστημα 18 μηνών χάθηκε το 20% των συνολικών καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες αποτελώντας στοιχείο ρεκόρ στην ιστορία και καταδεικνύοντας το μέγεθος του μεγάλου προβλήματος.
Οι καταθέσεις αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα οι τράπεζες έχασαν 47 δις ευρώ καταθέσεων δηλαδή το 20% του συνόλου και η τάση συνεχίζει να είναι ξεκάθαρα πτωτική.
Δεν είναι τυχαίο ότι τον Μάιο αυξήθηκε η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ μετά από μια μείωση 11 δις ευρώ στο α΄ 4μηνο του 2011.

Η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών στην ΕΚΤ διαμορφώνεται στα 97,5 δις ευρώ.
Η ΕΚΤ έχει διασώσει την ρευστότητα των τραπεζών στην Ελλάδα.
Ωστόσο εσχάτως παρατηρούνται ορισμένα φαινόμενα τα οποία εμπνέουν ανησυχία.
Ορισμένες τράπεζες πιο συχνά από ποτέ στο παρελθόν εμφανίζουν προβλήματα να καλύψουν τις ρεζέρβες σε καταθέσεις που υποχρεώνονται να διαθέτουν στην ΤτΕ κοινώς υπάρχουν μέρες που δεν μπορούν να καλύψουν τις θέσεις τους.
Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι εσχάτως ήταν ουκ ολίγες οι τράπεζες που δεν μπορούσαν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους κοινώς κινδύνευσαν να βρεθούν στα κόκκινα.
Το παράδειγμα που θα αναφερθεί είναι απόλυτα ρεαλιστικό.
Μικρή τράπεζα προώθησε στην διατραπεζική 45 εκατ ευρώ από περισσευούμενη συγκυριακά ρευστότητα που διέθετε και η ρευστότητα αυτή απορροφήθηκε άμεσα.
Συνηθισμένη εξέλιξη μπορεί να ειπωθεί.
Όμως η κατάσταση φαίνεται ότι είναι πολύ σοβαρή καθώς πολλές τράπεζες επιχείρησαν να απορροφήσουν το ποσό αυτό ενώ το κυριότερο από όλα είναι η αιτιολογία του ενδιαφέροντος. Ήθελαν να καλύψουν τις ανοικτές ρεζέρβες στην ΤτΕ την υποχρέωση τους να διατηρούν μέρος των καταθέσεων τους, της ρευστότητας τους στην ΤτΕ.
Δεν κάλυπταν τις ελάχιστες υποχρεώσεις τους και έτσι αναζητούσαν ρευστότητα.
Αυτό δεν έχει συμβεί μια ή δύο φορές.
Πίσω από την επικρατούσα άποψη ότι οι τράπεζες λόγω της ΕΚΤ είναι στο απυρόβλητο δεν ευσταθεί.
Οι τράπεζες βρίσκονται συχνότερα από ποτέ σε οριακά επίπεδα ρευστότητας ενώ κάποιες εξ αυτών κάνουν αγώνα δρόμου ώστε να καλύψουν όχι πλέον τις ημερήσιες υποχρεώσεις τους αλλά τις μηνιαίες.
Η κατάσταση λοιπόν στο παρασκήνιο δεν είναι τόσο ρόδινη όσο παρουσιάζεται.
Το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται υπό πίεση.

Υπάρχει κίνδυνος για την ρευστότητα των τραπεζών

Η μόνη περίπτωση που ελλοχεύει σοβαρότατος κίνδυνος για την ρευστότητα των τραπεζών είναι αν η Ελλάδα χρεοκοπήσει ή τοποθετηθεί σε καθεστώς default.
Σε μια τέτοια περίπτωση περίπου 115 δις ευρώ εγγυήσεων 55 δις σε ομόλογα και 65 δις σε εγγυήσεις από το κράτος θα εκπέσουν και μαζί θα καταρρεύσει η ρευστότητα των τραπεζών.
Για να αποτραπεί ένα τέτοιο ακραίο γεγονός ή η ΕΚΤ θα αποφασίσει να προχωρήσει σε αλλαγή του θεσμικού της πλαισίου παραβιάζοντας όμως πάγιους κανόνες ή η ΤτΕ θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας το ELA – Emergency Liquidity Assistance – με βάση το οποίο όχι η ΕΚΤ αλλά η ΤτΕ θα παράσχει ρευστότητα στις τράπεζες με ενέχυρο τα μη αποδεκτά στοιχεία της ΕΚΤ.