>Στα $160,9 δισ. η έκθεση των ξένων τραπεζών στην Ελλάδα

>

Επιταχύνθηκε η αποχώρηση των διεθνών τραπεζών από την Ελλάδα και την Ιρλανδία στα τέλη του περασμένου έτους καθώς επέστρεψε η ανησυχία για τη ζώνη του ευρώ μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).
Οι γαλλικές και γερμανικές τράπεζες είναι οι μεγαλύτεροι πιστωτές προς την Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της BIS. Η έκθεση τους περιλαμβάνει πιστώσεις σε δανειολήπτες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιο τομέα.
Ακολουθεί η έκθεση επιλεγμένων πιστωτών στα τέλη του Δεκεμβρίου (σε δισ. δολ.)

ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ
Ελλάδα
Ισπανία
Πορτογαλία
Ιρλανδία
Γαλλία
53
141,5
27
36,8
Γερμανία
34
181,9
36,4
118,2
Ισπανία
1,1
86
11,1
Ιταλία
4,2
29,9
4,1
14,2
Ην. Βασίλειο
13,1
112,1
24,4
152,4
Ιαπωνία
1,4
22,6
2,2
26,7
ΗΠΑ
7,4
41,1
5,4
65,4
Συνολική έκθεση
160,9
846,4
225,5
652,3