Στα 30 χρόνια ο αναβαλλόμενος φόρος για τις τράπεζες

Aνάσα παίρνει το εγχώριο πιστωτικό σύστημα από την απόφαση της τρόικας να επεκτείνει την ισχύ του αναβαλλόμενου φόρου από τα πέντε χρόνια που ισχύει σήμερα στα τριάντα, όσο δηλ. είναι και η διάρκεια των νέων ομολόγων που θα ισχύσουν κατά το PSI.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο μνημόνιο που κυρώθηκε την Κυριακή το βράδυ από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τρόικα και Υπουργείο Οικονομικών έκαναν αποδεκτό το αίτημα των τραπεζών να επεκταθεί η δυνατότητα συμψηφισμού ζημιών με μελλοντικά κέρδη (αναβαλλόμενος φόρος) καθ’ όλη τη διάρκεια «ζωής» των νέων ομολόγων, δηλαδή έως την 30ετία. Υπενθυμίζεται ότι με το ισχύον φορολογικό καθεστώς οι τράπεζες μπορούν να συμψηφίσουν ζημίες με μελλοντικά κέρδη 5ετίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών παραγόντων, με την επέκταση της δυνατότητας συμψηφισμού η πραγματική μετά φόρων ζημία των τραπεζών μειώνεται επιπρόσθετα κατά τουλάχιστον 10%.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί και έναν από τους βασικούς λόγους για τις μειωμένες ζημίες που προβλέπονται πλέον για τις τράπεζες, καθώς οι συμβάσεις αναχρηματοδότησης, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο, προβλέπουν ότι η Ελλάδα θα λάβει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στήριξης (EFSF), για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της, 23 δισ. ευρώ.

Το ποσό είναι 7 δισ. ευρώ χαμηλότερο εκείνου που επί μήνες ανέφερε η κυβέρνηση και αυτό διότι αφενός πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί και η επαναγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων αξίας κτήσης 35 δισ. ευρώ από την ΕΚΤ, αφετέρου η ζημία για τις ελληνικές τράπεζες είναι τελικώς αρκετά χαμηλότερη, λόγω της επέκτασης της ισχύς του αναβαλλόμενου φόρου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση, η τρόικα και η Τράπεζα της Ελλάδος συμφώνησαν ένα ποσοστό των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών να καλυφθεί είτε από ίδια μέσα (π.χ. πωλήσεις συμμετοχών) είτε από αύξηση κεφαλαίου που θα καλυφθεί από παλαιούς ή νέους μετόχους. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε το ΤΧΣ θα λάβει ως αντάλλαγμα κοινές μετά ψήφου μετοχές για το σύνολο των κεφαλαίων που θα δώσει στην τράπεζα.

Το ποσοστό των κεφαλαίων που θα πρέπει να καλύψουν από τις τσέπες τους οι μέτοχοι θα καθοριστεί με νόμο που θα έρθει στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, προκύπτει ότι θα κινείται πέριξ του 10%.