>Στα 350 εκατ τα κεφάλαια της Proton bank μετά το ομολογιακό

>
Ένα πρώτο καλό βήμα προς την κεφαλαιακή της ενίσχυση πραγματοποίησε η Proton bank καθώς ολοκλήρωσε την έκδοση ομολογιακού μειωμένης εξασφάλισης Tier II ύψους 60 εκατ ευρώ.
Η ΤτΕ έχει ζητήσει κεφαλαιακή ενίσχυση 100 εκατ ευρώ ωστόσο με τα 60 εκατ η τράπεζα παίρνει μια βαθιά ανάσα και ταυτόχρονα κερδίζει σε 3 τομείς

1)Ενισχύει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
2)Ο Λ. Λαυρεντιάδης με ποσοστό πέριξ του 20% συμμετείχε εισφέροντας 12 εκατ ευρώ.
3)Περνάει ένα μήνυμα στην αγορά ότι και οι μικρές τράπεζες μπορούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επιλέγει η λύση του ομολογιακού και όχι της αύξησης κεφαλαίου καθώς η τράπεζα θα έπρεπε να μειώσει σημαντικά την ονομαστική της αξία η οποία διαμορφώνεται στα 4,49 ευρώ.
Τα υφιστάμενα κεφάλαια της Proton bank έχουν ως εξής
Στα 350 εκατ τα κεφάλαια εκ των οποίων 80 εκατ από τις προνομιούχες και 60 εκατ από το νέο ομολογιακό tier II.
H τράπεζα διαθέτει το πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο ομολόγων περίπου 1,5 δις ευρώ σε σύνολο ενεργητικού 4 δις ευρώ.
Η Proton bank είναι μια σταθερή τράπεζα που πλέον διαθέτει νέα διοικητική δομή και κεφάλαια ώστε να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις…