>Στα 7,11 δισ. ευρώ τα νέα μέτρα

>

Μείωση των φορολογικών εσόδων κατά 2,8% παρά το τσουνάμι νέων μέτρων 7,11 δισ. ευρώ προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή.

Το προσχέδιο αναφέρει ρητά το κίνδυνο νέας απόκλισης κατά 1,1 δισ. ευρώ (0,5% του ΑΕΠ) φέτος αν δεν ανταποκριθούν πολίτες και κοινωνία που πλέον γίνονται συνυπεύθυνοι για τις πολύμηνες καθυστερήσεις και ολιγωρίες της κυβέρνησης…

Το σχέδιο θεσπίζει επιπλέον μέτρα αξίας 2,11 δισ. ευρώ για το 2011 και 5 δισ. ευρώ για το 2012. Αναλυτικά προβλέπεται:

· Περικοπές σε φοροαπαλλαγές από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (1,95 δισ. ευρώ το 2012)
· Αναβολή πληρωμής έκτακτης παροχής δικαστικών (280 εκατ. ευρώ).
· Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (εσοδα μόνο 1,7 δισ. ευρώ φέτος από 2,6 δισ. ευρώ αρχικής εκτίμησης και 100 εκατ ευρώ το 2012).
· Νέο μισθολόγιο (θα φέρει 150 εκατ. ευρώ φέτος και 950 εκατ. ευρώ το 2012)
· Εργασιακή εφεδρεία (το 2012 εξοικονόμηση 200 εκατ ευρώ).
· Περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, και σε ταμεία πρόνοιας (περικοπή 260 εκατ ευρώ φέτος και 480 εκατ ευρώ το 2012)
· Αύξηση της κοινοτικής συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (εσοδα 800 εκατ. ευρώ το 2012),
· Προσαρμογή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης-κίνησης (250 εκατ. ευρώ το 2012).

Παρά τον παραπάνω πακτωλό νέων μέτρων, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού προ μείωσης επιστροφών, για το οικονομικό έτος 2011 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 56,282 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,2% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2010. Χειρότερη είναι η κατάσταση στα φορολογικά έσοδα τα οποία φέτος μειώνονται κατά 2,8% παρά τα νέα μέτρα, ενώ για το 2012 προβλέπεται αύξησή τους κατά 5,8%.

Η ύφεση υπολογίζεται στο 5,5% φέτος και στο 2,5% το 2012. Η ανεργία αναμένεται να διαμορφωθεί φέτος στο 15,2% και το 2012 να κάνει άλμα στο 16,4%. Όσον αφορά στον πληθωρισμό, φέτος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3% ή οριακά χαμηλότερα, και το 2012 να υποχωρήσει κάτω από το 2%.

Κίνδυνος νέας αύξησης του χρέους

Το χρέος τον επόμενο χρόνο θα εκτοξευθεί στα 371,9 δισ. ευρώ, δηλαδή 172,7% του ΑΕΠ έναντι 356,2 δισ. ευρώ, δηλαδή 161,8% του ΑΕΠ και 328,58 δισ. ευρώ (142,8% του ΑΕΠ) του 2010.

Πρόσθετο βάρος 4,2 δισ. ευρώ προκάλεσαν φέτος στο χρέος τα “φέσια” του ευρύτερου δημοσίου και η κυβέρνηση προδικάζει ότι το ποσό θα επιβαρυνθεί κι άλλο στο άμεσο μέλλον. Ήδη το 2011 έχει περιληφθεί η έκδοση ομολόγων για την εξόφληση παλαιών χρεών, κυρίως προς τα νοσοκομεία (4,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2009). Το ποσό αυτό -σύμφωνα με τον προϋπολογισμό αναμένεται να αυξηθεί από την ανάληψη χρεών του ΟΣΕ και του ΟΑΣΑ. Σημειώνεται ότι το 2011 τα νέα χρέη που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση ξεπερνούν τα 6,5 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα το 2011προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 18,69 δισ. ευρω (8,5% του ΑΕΠ), έναντι 17,1 δισ. ευρώ του μνημονιακού στόχου. Για το 2012, ο στόχος για το έλλειμμα είναι στα 14,7 δισ. ευρώ (6,8% του ΑΕΠ), έναντι 14,9 δισ. ευρώ του στόχου του μνημονίου.

«Ο προσδιορισμός του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στο 8,5% του ΑΕΠ για το 2011 εξαρτάται προφανώς από τη στάση των ελλήνων πολιτών και της κοινωνίας συνολικά απέναντι στην κρίσιμη κατάσταση της χώρας. Αν δεν υπάρξει η αναγκαία ανταπόκριση σε αυτή την εθνική συλλογική προσπάθεια και με βάση τα ως τώρα δεδομένα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το έλλειμμα μπορεί να αυξηθεί κατά 0,5% του ΑΕΠ» αναφέρεται ρητά.

Ο υπουργός Οικονομικών Ε. Βενιζέλος που υπέγραψε το προσχέδιο προσθέτει, «η δημοσιονομική αφετηρία της χώρας για το 2012 -ο δημοσιονομικός στόχος του οποίου θα επιτευχθεί οπωσδήποτε μετά τα μέτρα, που έχουν αποφασιστεί- εξαρτάται συνεπώς από τη στάση όλων μας τους κρίσιμους αυτούς μήνες κατά τους οποίους κρίνεται ουσιαστικά το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας και η διασφάλιση της πραγματικής, μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου χρέους».

Σύμφωναμε το προσχέδιο οι αποκλίσεις στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στο 2011χωρίς διορθωτικά μέτρα εκτιμώνται στο 2% του ΑΕΠ ή 4,3 δισ. ευρώ σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος οι οποίες οφείλονται κυρίως:

-Στην επιδείνωση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού κατά 3,4 δισ. ευρώ που αποδίδεται στην υστέρηση των εσόδων κατά 3,7 δισ. ευρώ (3,1 δισ. ευρώ του τακτικού προϋπολογισμού και 0,6 δισ. ευρώ του ΠΔΕ), αντίθετα οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού θα είναι μειωμένες κατά 0,3 δισ. ευρώ.

Η υστέρηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη ύφεση, στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών και στα μειωμένα αποτελέσματα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης κατά 0,7 δισ. ευρώ εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές.

Για το έτος 2012 ηαπόκλιση στο έλλειμματης γενικής κυβέρνησης χωρίς διορθωτικά μέτρα, σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί στο ΜΠΔΣ, εκτιμάται ότι θα φθάσει στα 8,7 δισ. ευρώ ή 4,1% του ΑΕΠ. Η απόκλιση αυτή σύμφωνα με το προσχέδιο- θα προέλθει κυρίως από τη χειροτέρευση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού κατά 7,9 δισ. ευρώ. Η επιβάρυνση του ελλείμματος θα προέλθει από τη μείωση των εσόδων κατά 7 δισ. ευρώ (6,4 δισ. ευρώ του τακτικού προϋπολογισμού και 0,6 δισ. ευρώ του ΠΔΕ), την αύξηση των δαπανών, κυρίως για τόκους, κατά 0,9 δισ. ευρώ, τη βελτίωση των εθνικολογιστικών προσαρμογών της κεντρικής κυβέρνησης κατά 2 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της διαφοράς ταμειακών και δεδουλευμένων τόκων, και τέλος τη χειροτέρευση των αποτελεσμάτων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης κατά 2,3 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Οικονομικών στην επιστολή προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ανέφερε επίσης ότι για πρώτη φορά τις τελευταίες πολλές δεκαετίες η Βουλή των Ελλήνων καλείται να επεξεργαστεί και να ψηφίσει τον κρατικό προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους υπό τέτοιες συνθήκες κρίσης και πίεσης.

Πρόσθεσε ότι στο σημείο που βρισκόμαστε, μετά τις θυσίες που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός και μετά το μέγεθος της δημοσιονομικής προσαρμογής που έχει ήδη επιτευχθεί, είναι πράγματι κρίμα να μην καταβληθεί η πρόσθετη προσπάθεια που απαιτείται, προσπάθεια πολύ επώδυνη για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που κατατείνουν στην επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος το 2012.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2011, ανοίγει το πεδίο της δοκιμασίας, αλλά και της ευκαιρίας της χώρας να βγει από τη διαρκή περιδίνηση, αναφέρει ο υπουργός και προσθέτει ότι «για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας και να διασφαλίσουμε την εθνική και κοινωνική συνοχή».