Στην Βουλή το νομοσχέδιο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών

Το νομοσχέδιο αν και διαμορφώνει το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο μέσα από το οποίο θα προχωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών εν τούτοις θα αφήνει σε υπουργικές αποφάσεις την ρύθμιση κρίσιμων παραμέτρων που αφορούν στους όρους συμμετοχής των ιδιωτών μετόχων στην κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών.

Κυρίως οι ρυθμίσεις αυτές θα αφορούν στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι παλιοί μέτοχοι θα μπορούν στο μέλλον να ανακτούν τα μετοχικά τους μερίδια.

Άλλωστε το κομμάτι αυτών των ρυθμίσεων αναμένεται να υποστεί κάποιες προσαρμογές μετά την έλευση της τρόικα με την οποία θα μεσολαβήσουν συνενοήσεις που αφορούν επίσης τα όρια διασφάλισης του ΤΧΣ έναντι των τραπεζών που έχουν λάβει κεφαλαιακή στήριξη.

Το νομοσχέδιο θα ξεκαθαρίζει πάντως το τοπίο των διαδικασιών που αφορούν το μέλλον των κρατικού ενδιαφέροντος τραπεζών.