Στη φάση ΙΙ η συγχώνευση Eurobank – Alpha Bank από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Σε φάση ΙΙ παρέπεμψε η Επιτροπή Ανταγωνισμού τη συγχώνευση της Eurobank EFG με την Alpha Bank.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση αφορά τις επί μέρους αγορές:
(i) της εκδόσεως και παροχής υπηρεσιών αποδοχής πιστωτικών καρτών,
(ii) της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), και
(iii) της αναπτύξεως/διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων.

Σημειώνεται πως οι συγχωνευόμενες τράπεζες θα συνεργασθούν με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως προβλέπεται από το νόμο, για την ταχεία έκδοση της εγκριτικής απόφασης.