>Στις 15/6 η νέα Γενική Συνέλευση της MIG

>
Στις 15 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, θα συνέλθει η Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της MIG.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 26.5.2011 πραγματοποιήθηκε η Α’ Επαναληπτική/Μετ. αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 217 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 40,74% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 9-11 της Ημερησίας Διάταξης δεν κατέστη δυνατή λόγω μη συγκεντρώσεως της απαιτούμενης από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας.
Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διακοπή των εργασιών της και επί των λοιπών θεμάτων (1-8 και 12) της Ημερησίας Διάταξης και τη συνέχιση αυτών την 15η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, ημερομηνία κατά την οποία θα συνέλθει η Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση για τη συζήτηση των ως άνω θεμάτων 9-11 της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με την από 15.4.2011 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.