Στον δείκτη Athex ESG η Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ

Η ένταξη της ALPHA TRUST στον Δείκτη ATHEX ESG ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας αναθεώρησης των Δεικτών Αγορών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που έλαβε χώρα στις 24 Νοεμβρίου 2022.

Στον συγκεκριμένο δείκτη περιλαμβάνονται οι εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες με υψηλό βαθμό υιοθέτησης των ESG κριτηρίων που άπτονται του  ριπτύχου Κοινωνία, Περιβάλλον και Εταιρική Διακυβέρνηση.

Η ALPHA TRUST ευχαριστεί το Χρηματιστήριο Αθηνών για την αναγνώριση της συνεπούς, επί 35 έτη, προσπάθειας της για βιωσιμότητα και διαφάνεια. Επιπλέον, επιθυμεί να ευχαριστήσει τους ανθρώπους της εταιρείας που υποστηρίζουν καθημερινά τη στρατηγική της.