Στον δείκτη ESG “ATHEX ESG” η Πέτρος Πετρόπουλος

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοίνωσε σήμερα – σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 24 Νοεμβρίου 2022 – ότι εισήχθη – κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης – στον δείκτη περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης ESG “ATHEX ESG”.

Πρόκειται για δείκτη ο οποίος δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2021 με στόχο να παρακολουθεί τη χρηματιστηριακή απόδοση των εισηγμένων που υιοθετούν πρακτικές ωφέλιμες για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.