Στον RINA και στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ ανατέθηκε σύμβαση για το FSRU στην Αλεξανδρούπολη

Ο RINA, διεθνής οργανισμός επιθεώρησης, πιστοποίησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με την τεχνική εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ,  η οποία έχει ηγετικό ρόλο στο χώρο των τεχνικών μελετών και ευρύτατη εμπειρία στις υποδομές ενέργειας, υπέγραψαν σύμβαση παροχής υπηρεσιών ως Σύμβουλοι Διαχείρισης Έργου (Project Management Consultancy – PMC) για το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, το οποίο  αναπτύσσεται από την Ελληνική εταιρεία Gastrade Α.Ε, με μετόχους την κυρία Ελμίνα Κοπελούζου καθώς και τις εταιρείες GasLog Cyprus Investments Ltd., ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε., Bulgartransgaz EAD και ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Το έργο θα προσφέρει και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση στην προμήθεια φυσικού αερίου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Περιλαμβάνει ένα πλωτό τερματικό σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) και έναν αγωγό μήκους 28 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συνδέει την πλωτή μονάδα με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ). Το FSRU θα εγκατασταθεί στο βοριοανατολικό τμήμα του Αιγαίου, περίπου 17,6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Θα έχει δυνατότητα αποθήκευσης 153.500 κυβικών μέτρων, με ονομαστική παροχή αερίου 625.000 κυβικά μέτρα ανά ώρα, το οποίο αντιστοιχεί σε 5,5 δις κυβικά μέτρα  ετησίως (530 mmscfd) και με μέγιστη παροχή φυσικού αερίου έως 944.000 κυβικά μέτρα ανά ώρα, που αντιστοιχεί σε 8,3 δις κυβικά μέτρα ετησίως (800 mmscfd).

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια και συγχρηματοδοτείται  από δημόσια κεφάλαια, κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος και μετοχικά κεφάλαια επενδυτών. Τα δημόσια κεφάλαια θα δοθούν μέσω του Ελληνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικοί: 2021ΣΕ17510003 και 2021ΣΕ175100040). Ένα τμήμα αυτών θα καλυφθεί μέσω εθνικής συμμετοχής και το άλλο μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional Development Fund – ERDF), με κονδύλια  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (EΠΑνEK)» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το έργο έχει ενταχθεί στη διαδικασία «fast-track» και το FSRU έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την εμπορική λειτουργία του έως τα τέλη του 2023. Ο  RINA και η ΑΣΠΡΟΦΟΣ θα διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι συμβατικές απαιτήσεις του έργου ως προς την αναμενόμενη απόδοση, ποιότητα, ασφάλεια και το χρονικό προγραμματισμό. Επίσης, υποστηρίζοντας έμπρακτα τον ιδιοκτήτη του έργου στον τεχνικό και διαχειριστικό σχεδιασμό καθώς και στην επίβλεψη , οι δύο εταίροι θα λειτουργήσουν ως συνδετικός κρίκος με τη διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα καλύπτει τις εξειδικευμένες ανάγκες του έργου.

Ο Leonardo Brunori, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του τομέα «Energy & Mobility» του RINA, εξηγεί: «Είναι ένα σημαντικότατο έργο για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης. Πρόσφατα γεγονότα ανέδειξαν τον κίνδυνο που ελλοχεύει, όταν στηριζόμαστε μόνο σε μια χώρα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μας. Στον RINA έχουμε μακρά διεθνή εμπειρία στην παράδοση έργων πλωτών τερματικών σταθμών αποθήκευσης και επαναεριοποίησης καθώς και έργων υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχοντας διαχειριστεί πάνω από 200 έργα την τελευταία δεκαπενταετία. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ΑΣΠΡΟΦΟΣ για την παράδοση αυτού του τερματικού σταθμού υψίστης στρατηγικής σημασίας, που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να διαφοροποιήσει περαιτέρω την πρόσβαση της στην ενέργεια.»

Ο Διονύσης Μπελεκούκιας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, είπε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη συμμετοχή μας σ’ ένα τόσο σημαντικό έργο καθώς και με τη συνεργασία μας με τον RINA. Μας ανατέθηκε η σύμβαση αυτού του έργου λόγω της πλήρους κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων που αποφέρει αυτή η συνεργασία. Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ έχει εμπειρία πάνω από 35 χρόνια στον τομέα φυσικού αερίου καθώς συμμετείχαμε σε όλες τις φάσεις των περισσότερων  έργων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένου του τερματικού σταθμού της Ρεβυθούσας. Επίσης έχουμε ενεργά συμμετάσχει στα περισσότερα έργα φυσικού αερίου που είτε έχουν υλοποιηθεί είτε βρίσκονται υπό ανάπτυξη στην Ελλάδα όπως είναι ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP), o Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας – Ιταλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝ (IGI Poseidon) και o Διασυνδετήριος Αγωγός “Eastern Mediterranean Pipeline” (EastMed), καλύπτοντας τεχνικά και περιβαλλοντικά θέματα καθώς και θέματα αδειοδότησης, παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης έργου και κατασκευής καθώς και επίβλεψης κατασκευής. Υπάρχουν ελάχιστες εταιρείες ο οποίες δύνανται να ανταποκριθούν στο εύρος των τεχνικών απαιτήσεων του έργου.»