>Στο μικροσκόπιο της BlackRock 18 ελληνικές τράπεζες

>

Πλήθος ελέγχων στις ελληνικές τράπεζες θα διενεργεί από σήμερα, Δευτέρα 29/8, η αμερικανική ελεγκτική εταιρεία BlackRock Solutions.

Η BlackRock θα αξιολογήσει με βάση την μεθοδολογία της το επίπεδο των επισφαλειών των Αγροτική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αλλά και των υπό συγχώνευση τραπεζών Alpha Bank και Eurobank.

Ο έλεγχος του διεθνούς οίκου θα επεκταθεί σε 18 τράπεζες, θα ολοκληρωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων που ξεπερνούν τα 250 δισ. ευρώ.

Το σχετικό πόρισμα θα δοθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα κάνει τις απαραίτητες προβολές με βάση την εκτιμώμενη κερδοφορία των ιδρυμάτων την προσεχή τριετία, προκειμένου να διαπιστώσει τις αντοχές των τραπεζών με κριτήριο τα κεφάλαια πρώτης διαβαθμίσεως .

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ορισμένες τράπεζες δεν διαθέτουν επαρκή κεφάλαια, η Τράπεζα της Ελλάδος θα ζητήσει ενίσχυση των κεφαλαίων τους.