>Στο ταμπλό από σήμερα οι νέες μετοχές της ΑΤΕ Bank

>
Από σήμερα, 7/7/2011, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 1.177.077.772 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 1.267.622.216 μετοχές.