Στο τύπο η προκήρυξη πώλησης της Γαλακτοβιομηχανίας “Δωδώνη”!

 

Η Αγροτική Τράπεζα δημοσίευσε το περασμένο Σάββατο στον Τύπο την προκήρυξη του διαγωνισμού για την πώληση του 67,7% των μετοχών που κατέχει,στην γαλακτοβιομηχανία “Δωδώνη”. Η πρώτη φάση της διαδικασίας πώλησης, περιλαμβάνει υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 9 Μαρτίου, 5 το απόγευμα. Μετά, θα ακολουθήσει η επιλογή όσων έχουν τις απαραίτητες οικονομικές εγγυήσεις,προκειμένου να περάσουν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, οπότε και θα επιλεγεί ο αγοραστής.