>Στο 4,06% η απόδοση της δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων

>
Υπερκαλύφθηκε κατά 3,3 φορές το ζητούμενο ποσό της σημερινής δημοπρασίας εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας του υπουργείου Οικονομικών, ενώ σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα διαμορφώθηκε και το ύψος του επιτοκίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 4,126 δισ.ευρώ έναντι 1,250 δισ.ευρώ που ήταν το αρχικό ζητούμενο ποσό ενώ αντλήθηκαν τελικά 1,625 δισ.ευρώ.

Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 4,06% έναντι 4,10% που ήταν κατά τη δημοπρασία της 19ης Απριλίου 2011.