>Στο 4,96% το επιτόκιο στα έντοκα 6μηνης διάρκειας – Αντλήθηκαν 1,625 δισ ευρώ

>
Στο 4,96% διαμορφώθηκε το επιτόκιο στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας, έναντι 4,880% στην αντίστοιχη προηγούμενη έκδοση. Αντλήθηκαν 1,625 δισ. ευρώ.

Ο συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 2,58, από 3,58 στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία.