>Συμμετείχε στην ΑΜΚ της FBBank η ΑΤΕ

>

ImageMε το ποσό των 3,377 εκατ. ευρώ συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της FBBank η ΑΤΕbank.

Aυτό επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας η οποία σημειώνει ότι η σχετική απόφαση ελήφθη από το διοικητικό συμβούλιο.

Σημειώνεται ότι οι απομειώσεις από τη συμμετοχή της ΑΤΕbank στο PSI ανήλθαν στα 836 εκατ. ευρώ, ύστερα από «κούρεμα» 16,2% σε ομόλογα αξίας 5,15 δισ. ευρώ.

Τραπεζικοί αναλυτές τονίζουν ότι με βάση την απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδας για βασικά ίδια κεφάλαια (Core Tier I) 10%, η ΑΤΕ θα πρέπει να αντλήσει επιπρόσθετα κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, η συμμετοχή του ομίλου στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI) κρίθηκε αναγκαία ιδίως για την εξασφάλιση έναντι μελλοντικών κινδύνων και την ορθολογικότερη αποτύπωση των στοιχείων του ισολογισμού. Για την κάλυψη των επιπτώσεων της συμμετοχής αυτής, η ΑΤΕbank θα προβεί σε προσαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης, που ήδη υλοποιεί με επιτυχία, στα νέα δεδομένα και παράλληλα θα προχωρήσει σε υλοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Στις παραπάνω συνέπειες θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι νέες προβλέψεις που σχεδόν σίγουρα θα απαιτηθούν, κατόπιν της ολοκλήρωσης του ελέγχου του χαρτοφυλακίου δανείων της ΑΤΕbank από τους ελεγκτές της BlackRock.