Συμφωνία Ελβετίας-Ελλάδας για να φορολογούνται οι καταθέσεις

Το πρωτόκολλο μεταξύ των δύο χωρών υπεγράφη και η συμφωνία κατατέθηκε στη Βουλή. Πλέον ανοίγει ο δρόμος
για να μάθει το ελληνικό κράτος πρώτα ποιοι και τι ποσά έχουν καταθέσει στην Ελβετία και σε δεύτερο χρόνο να τα φορολογήσει.
Τι αναφέρει το Πρωτόκολλο:

Μειώνεται από 10% σε 7% το ανώτατο ποσοστό του φόρου που μπορεί να επιβάλλει η Ελλάδα επί των τόκων που καταβάλλονται σε Έλληνες καταθέτες της Ελβετίας.

Οι φορολογικές αρχές της Ελλαδας μπορούν να έχουν πληροφορίες για την ταυτότητα των καταθετών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελβετία μπορεί να δώσει ονόματα και διευθύνσεις των Ελλήνων που διατηρούν καταθέσεις στο έδαφός της, καθώς επίσης και στοιχεία που διευκολύνουν την ταυτοποίησή τους.

Η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να φορολογεί το όφελος από την πώληση μετοχών ή άλλων δικαιωμάτων συμμετοχής των οποίων άνω του 50% της αξίας τους προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από ακίνητα.

Τα μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα σε κάτοικο της Ελβετίας, μπορούν να φορολογούνται και στη χώρα μας, με συντελεστές από 5% έως 15% .

Στην περίπτωση εκποίησης πλοίων με ελληνική σημαία ή σημαία τρίτων Κρατών ή αεροσκαφών που ανήκουν σε ελληνικές αεροπορικές ή ναυτιλιακές επιχειρήσεις, το αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης ανήκει στην Ελλάδα.