Συναντηση της Δ.Ε.ΚΕΕ με Yφυπουργο θ. Σκορδα

Συνάντηση της Διοίκησης της ΚΕΕΕ με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Αθανάσιο Σκορδά

Την έντονη ανησυχία της για τις διαρκώς επιδεινούμενες εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας και ιδίως στον τομέα της επιχειρηματικότητας εξέφρασε η Διοίκηση της ΚΕΕΕ σε συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Αθανάσιο Σκορδά. Τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ, κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο, συνόδευαν οι: κκ. Π. Παπαδόπουλος (Α’ Αντιπρόεδρος), Ι. Τσώτσος (Β’ Αντιπρόεδρος), Α. Τσατσούλης (Γ’ Αντιπρόεδρος), Π. Αγνιάδης (Γενικός Γραμματέας), Μ. Ζορπίδης (Αναπλ. Γενικός Γραμματέας) και Β. Αποστολόπουλος (Διευθυντής).

 Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και η Υπηρεσία Μιας Στάσης, η έλλειψη ρευστότητας και οι συνέπειές της στην αγορά, το παρεμπόριο και η καλύτερη αντιμετώπισή του, και τέλος η ενεργή συμμετοχή της ΚΕΕΕ και των Επιμελητηρίων στην υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και στις διαδικασίες χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

Όπως επεσήμανε στον Υφυπουργό ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, τα πλέον πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν ότι βιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκες ύφεσης και μόνο με τη συστηματική βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος (άρση αντικινήτρων, απενοχοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πάταξη γραφειοκρατίας) θα οδηγηθούμε στην ανάδειξη μιας σύγχρονης, δυναμικής, καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, για την προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, για τη μεγέθυνση της μέσης παραγωγικής μας μονάδας, για τη διεύρυνση της ισχνής σήμερα παραγωγικής μας βάσης, για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας και τη γενίκευση της δια βίου εκπαίδευσης.

Ο κ. Μίχαλος τόνισε ακόμη τη σημασία της ταχείας προώθησης ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων και της άμεσης βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος, για την επανεκκίνηση της οικονομίας και παρουσίασε σειρά μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν άμεσα για την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση (σταθερό φορολογικό σύστημα και μειωμένες φορολογικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις, αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ρευστότητας, δραστικός περιορισμός κρατικών δαπανών, αναδιοργάνωση δημόσιας διοίκησης κ.ά.)

Επίσης ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ παρουσίασε τις εκρηκτικές διαστάσεις της μάστιγας του παρεμπορίου στη χώρα μας και ανέλυσε τους λόγους της αποτυχίας διαφόρων πρωτοβουλιών αντιμετώπισής της. Παράλληλα παρέθεσε σειρά μέτρων για τη δραστική μείωσή του, όπως ο αποτελεσματικότερος έλεγχος στα τελωνεία κατά την είσοδο των προϊόντων στη χώρα, η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για την επισήμανση των αποθηκών όπου συγκεντρώνονται τα προϊόντα του παρεμπορίου, ο καλύτερος συντονισμός όλων των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων και η σύσταση ανεξάρτητου Σώματος Δίωξης Παρεμπορίου.

Από την πλευρά του ο κ. Σκορδάς επεσήμανε στη Διοίκηση της ΚΕΕΕ ότι θα βρίσκεται δίπλα στα Επιμελητήρια και ότι επιδιώκει τη συνεργασία τους στις προσπάθειες που καταβάλλει το υπουργείο για την υλοποίηση των άμεσων στόχων που έθεσε και στις προγραμματικές δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός, Α. Σαμαράς, για τη διευκόλυνση της λειτουργίας και δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύει η χώρα, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στην άμεση πάταξη του παρεμπορίου και, τέλος, στη συνεργασία με την ΚΕΕΕ και τα Επιμελητήρια στην υλοποίηση των παραπάνω και ειδικότερα στην εμπλοκή των Επιμελητηρίων σε περιφερειακό επίπεδο για τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Μίχαλος δήλωσε: «Χαρά και τιμή μας να συναντιόμαστε και να συζητούμε σήμερα με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων, κ. Αθανάσιο Σκορδά, με κύριο θέμα τη λήψη των απαραίτητων εκείνων αναπτυξιακών μέτρων που θα οδηγήσουν στην αντιστροφή της μνημονιακής ύφεσης». Και υπογράμμισε ότι: «Για την επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης ιδιαίτερη σημασία αποκτούν η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η ενίσχυση της ρευστότητας και η στήριξη της επιχειρηματικότητας.»

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη η Διοίκηση της ΚΕΕΕ θα συναντηθεί με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων, κ. Νότη Μηταράκη, και την Παρασκευή με τον Υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη.