>Συρρίκνωση 0,6% της οικονομίας της Κύπρου

>

Κατά 0,6% σε μη προσαρμοσμένη βάση, συρρικνώθηκε το ΑΕΠ γ΄ τριμήνου της Κύπρου στο γ΄ τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε σχέση με την αναθεωρημένη μέτρηση για ανάπτυξη 1,3% στο β΄ τρίμηνο.

Σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση και σύμφωνα με τις εργάσιμες ημέρες, το ΑΕΠ γ΄ τριμήνου συρρικνώθηκε 0,7%.

Στο β΄ τρίμηνο, η οικονομία της Κύπρου αναπτύχθηκε 0,2% σε τριμηνιαία βάση.