>Σχέδια από τις τράπεζες για να αποφύγουν την κρατικοποίηση

>

Κορυφώνεται η αγωνία των τραπεζιτών για το ύψος του «κουρέματος» των ελληνικών ομολόγων, το οποίο σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες θα είναι τουλάχιστον 50%, ενώ δεν αποκλείεται και υψηλότερο, επίπεδα που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε πλήρη κρατικοποίηση του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Από τη μία πλευρά οι εκπρόσωποι των ξένων τραπεζών που μετέχουν στις συζητήσεις με την ΕΕ έχουν καταθέσει πρόταση για εθελοντικό «κούρεμα» 40% και από την άλλη Γερμανία και ΔΝΤ θεωρούν ότι το ελληνικό χρέος δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμο αν δεν περικοπεί κατά 60%.

Εφόσον η αναδιάρθρωση που θα προωθήσει η Σύνοδος Κορυφής της Τετάρτης, πραγματοποιηθεί στη βάση της συμφωνίας της 21ης Ιουλίου που προέβλεπε συμμετοχή των κρατικών τίτλων που λήγουν έως και το 2020, οι συνολικές ζημιές για τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, θα ξεπεράσουν τα 12 δισ. ευρώ με «κούρεμα» 40%, τα 14 δισ. ευρώ με 50% και τα 17 δισ. ευρώ με 60%.

Υπενθυμίζεται ότι ένα μέρος των ζημιών αυτών έχει ήδη περάσει στα αποτελέσματα των τραπεζών, οι οποίες στο β΄ τρίμηνο του έτους ενέγραψαν απομειώσεις ύψους 6 δισ. ευρώ, με βάση το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων που είχε συμφωνηθεί το καλοκαίρι.

Ο έλεγχος της Blackrock
Ο λογαριασμός ωστόσο δε σταματά εδώ για τις ελληνικές τράπεζες. Έως και το τέλος του χρόνου ο οίκος Blackrock θα παραδώσει στην Τράπεζα της Ελλάδος μία έκθεση για την επάρκεια των προβλέψεων επί των «κόκκινων» δανείων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους, βάση της οποίας η εγχώρια νομισματική αρχή θα ζητήσει συγκεκριμένου ύψους κεφαλαιακές ενισχύσεις στις αρχές του 2012.

Με βάση τις εκτιμήσεις οικονομικών αναλυτών, οι ζημιές από τις διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων στις οποίες θα αναγκαστούν να προχωρήσουν οι τράπεζες είναι πιθανό να ξεπεράσουν τα 10 δισ. ευρώ.

Δηλαδή μέσα σε λίγους μήνες, οι ελληνικές τράπεζες μπορεί να δουν τα κεφάλαιά τους να μειώνονται κατά 25 – 30 δισ. ευρώ, και τους σχετικούς δείκτες επάρκειας κάτω από τα ελάχιστα επιτρεπτά επίπεδα.

Πώς θα στηριχθούν τα κεφάλαια
Η Τράπεζα της Ελλάδος θα ζητήσει από τις διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων να προχωρήσουν σε αυξήσεις για τη διατήρηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας πάνω από το ελάχιστο όριο, το οποίο με βάση τον έως τώρα προγραμματισμό θα βρίσκεται από το 2012 στο 10%.

Τα νέα κεφάλαια θα αναζητηθούν σε πρώτη φάση από παλαιούς και νέους μετόχους, ενώ μπορούν να προέλθουν και από ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Ήδη τα διοικητικά επιτελεία των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών επεξεργάζονται σχέδια για τη διενέργεια αυξήσεων κεφαλαίου και πώλησης θυγατρικών τους τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε ΝΑ Ευρώπη και Τουρκία, αμέσως μετά τις τελικές αποφάσεις για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο νέο πακέτο χρηματοδότησης της χώρας μας.

Εάν όμως οι ζημιές από το PSI και την Blackrock είναι μεγάλες, μέρος ή το σύνολο των απαιτούμενων αυξήσεων κεφαλαίου θα κληθεί να καλύψει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο με βάση τον αρχικό σχεδιασμό της ΕΕ θα διαθέτει για αυτό το σκοπό πόρους 30 δισ. ευρώ.

Το Ταμείο θα εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών που αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, αποκτώντας νέες κοινές μετοχές σε πολύ χαμηλές τιμές.

Με τον τρόπο αυτό από τη μία πλευρά θα θωρακίζονται οι τράπεζες προς όφελος των καταθετών και των πελατών τους, αλλά από την άλλη οι σημερινοί τους μέτοχοι θα δουν τα ποσοστά τους να μειώνονται δραματικά, χάνοντας τον έλεγχο του μάνατζμεντ.