>Σύμβαση συνεργασίας τρ. Πειραιώς με Περιφέρεια Αν.Μακεδονίας-Θράκης

>
Υπεγράφη η σύμβαση συνεργασίας της τράπεζας Πειραιώς με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ύστερα από διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν δώδεκα τράπεζες.

Η συνεργασία καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας τόσο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσο και των περιφερειακών ενοτήτων της και περιλαμβάνει την ταμειακή διαχείρισή τους, τις πληρωμές τρίτων – προμηθευτών, τις εισπράξεις τελών αδείας και μεταβίβασης οχημάτων, την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής.