Τέλη Ιουνίου η έκθεση της Blackrock για τις τράπεζες στην Ελλάδα

Στα τέλη Ιουνίου θα πρέπει να ανακοινώσει η ΤτΕ τα αποτελέσματα της διαγνωστική μελέτης της Blackrock μαζί με το τελικό ύψος ανακεφαλαιοποίησης για κάθε τράπεζα.
Αν υπάρξει άλλη καθυστέρηση η διαγνωστική μελέτη θα καταστεί ανεπίκαιρη καθώς οι παραδοχές που έχει λάβει αφορούν το 2011.
Έχει παρέλθει ένα 6μηνο και μέσα σε 6 μήνες έχουν αλλάξει βασικές παραδοχές της διαγνωστικής μελέτης.

Αν περάσει και αυτό το χρονικό πλαίσιο που είναι ήδη μεγάλο τότε η έκθεση της Blackrock μπορεί να καταστεί ανεπίκαιρη που να μην αντικατοπτρίζει την δυσμενέστερη συγκυρία ή ενδεχόμενη επιδείνωση στα δάνεια των τραπεζών.
Είναι πιθανό ακόμη και με την πάροδο 6 μηνών η έκθεση της Blackrock να χρειάζεται επικαιροποίηση.
Να σημειωθεί ότι τέλη Ιουνίου και εν προκειμένω 29 Ιουνίου θα αν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα χρήσης 2011 για τις τράπεζες ΑΤΕ και  ΤΤ μαζί με το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης τους.
Όπως έχει τονιστεί το ΤΤ θα ανακεφαλαιοποιηθεί από το ΤΧΣ και στην ΑΤΕ θα αποσχιστούν όλες οι μη χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ενώ θα ανακεφαλαιοποιηθούν οι αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες από το ΤΧΣ.
Με βάση όλες τις ενδείξεις η ζημία με βάση το ακραίο σενάριο για τις τράπεζες αγγίζει τα 10 με 11 δις ευρώ.
Μέχρι τώρα η μόνη τράπεζα που επισημοποίησε τα αποτελέσματα της Blackrock είναι η Eurobank.
Με βάση τα τελικά στοιχεία που επεξεργάστηκε η ΤτΕ οι ζημίες  από την Blackrock για την Eurobank διαμορφώνονται στα 4,9 δισ ευρώ στο βασικό σενάριο και 6,9 δισ ευρώ στο ακραίο σενάριο για την Eurobank.
Η Eurobank διαθέτει 3,4 δισ ευρώ σωρευμένες προβλέψεις άρα με βάση το βασικό σενάριο χρειάζεται επιπλέον 1,5 δις ευρώ προβλέψεις και με βάση το ακραίο σενάριο 3,1 δις ευρώ.
Με δεδομένο ότι για το 2011 διενέργησε προβλέψεις 1,1 δις ευρώ αλλά και τα προ προβλέψεων έσοδα 1 δις ευρώ σε ετήσια βάση οι ζημίες από την Blackrock μπορούν να καλυφθούν σε διάστημα 1,5 έτους για το βασικό σενάριο και 3 έτη για το ακραίο σενάριο.
Η Εθνική ανέφερε ότι πέρασε την ζημία από την Blackrock σχεδόν εξολοκλήρου ωστόσο δεν προκύπτει ότι ήταν πάνω από 780 εκατ ευρώ!!!!
Η Πειραιώς ανέφερε ότι τελικώς οι νέες προβλέψεις λόγω της Blackrock είναι χαμηλότερες του μέσου όρου της αγοράς και θα εγγραφούν εντός των επόμενων 3 ετών.
Στην ATE Bank , έχουν γίνει 400 εκατ. επιπλέον των απαιτουμένων προβλέψεις για την επόμενη τριετία υπό κανονικό σενάριο. Κατά το  δυσμενές σενάριο θα χρειαστούν επιπλέον 190 εκατ.
Με βάση αποχρώσες ενδείξεις η σωρευτική ζημία που καλείται να εγγράψει ο τραπεζικός κλάδος από την Blackrock αγγίζει τα 10-11 δις ευρώ με βάση το ακραίο σενάριο.
Αυτό συνεπάγεται ότι για τα επόμενα 3 χρόνια οι περισσότερες τράπεζες θα διενεργούν υψηλές προβλέψεις ναρκοθετώντας την κερδοφορία.
Είναι πιθανό και το 2012 και ορισμένες και το 2013 να συνεχίζουν να εμφανίζουν ζημίες.

Η μελέτη της Blackrock

Η Blackrock διερεύνησε από δειγματοληπτικούς ελέγχους μεγάλης κλίμακας, τα δάνεια στο retail  και σε κάποιο βαθμό και τα επιχειρηματικά δάνεια. Επίσης ελέχθησαν όλες οι off shores εταιρίες των τραπεζών εντός Ελλάδος, ενώ δεν ελέχθησαν οι off shores εταιρίες των ελληνικών τραπεζών εκτός Ελλάδος, όπως και οι θυγατρικές στα Βαλκάνια.
Από την έρευνα που διενεργήθηκε η Blackrock κατέληξε στην διαπίστωση ότι από τα δάνεια που ήλεγξε και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα άκρως δυσμενή συγκυρία, τα προβληματικά δάνεια των 18 τραπεζών που αξιολόγησε είναι 25 δις ευρώ.
Η Blackrock στην διαγνωστική μελέτη που εκπόνησε για το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα κατέληξε ότι οι προβλέψεις που πρέπει να διενεργηθούν είναι 25 δις ευρώ και αφορούν προφανώς προβληματικά δάνεια.
Η  ΤτΕ που διόρισε την Blackrock ως σύμβουλο της δεν ζήτησε διαφορετική μεθοδολογία πέραν από αυτή που όρισε η Τρόικα.
Για να υπάρξουν κάποιες διευκρινήσεις ως προς το ύψος της αρχικής ζημίας.
Πήρε τα δάνεια και με βάση της δική της ανάλυση, αποτίμηση αν αυτά αποπληρώνονται, ποια διατρέψουν κίνδυνο αποπληρωμής.
Με βάση μια μεθοδολογία που ακολούθησε σε γενικές γραμμές και στην Ιρλανδία κατέληξε ότι οι ελληνικές τράπεζες χρειάζεται να προχωρήσουν σε προβλέψεις ύψους 25 δις ευρώ.
Η Blackrock δεν αξιολόγησε αν σε αυτά τα 25 δις ευρώ έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για επισφαλή δάνεια.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια που έχουν διενεργήσει οι τράπεζες αγγίζουν τα 15 δις ευρώ.
Οι τράπεζες γι΄ αυτά τα 25 δις ευρώ νέων προβλέψεων στις οποίες κατέληξε η Blackrock έχουν διενεργήσει ήδη 15 δις ευρώ.
Άρα προκύπτουν ζημίες περί τα 10 δις ευρώ μετά τις προβλέψεις.
Ωστόσο η ΤτΕ και ορθά συμπεριλαμβάνει τα business plan των τραπεζών δηλαδή τα επιχειρηματικά σχέδια για το διάστημα 2012 με 2014 που ως στόχο έχουν να δώσουν μια εκτίμηση για τα προ προβλέψεων έσοδα τους στο διάστημα 2012 με 2014.

Ομοιότητες και διαφορές με την Ιρλανδία

Οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ ελληνικών και Ιρλανδικών τραπεζών είναι πολλές και ουσιώδεις.
Το Ιρλανδικό τραπεζικό σύστημα υπερμόχλευσε τα δάνεια και το κυριότερο δάνεισε σε πολλαπλάσιο βαθμό τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην χώρα.
Η Ιρλανδική οικονομία εξελισσόταν ομαλά ώσπου κατέρρευσε το τραπεζικό σύστημα.
Το 2009 η Ιρλανδία δημιούργησε την National Asset Management Agency την γνωστή NAMA, την Εθνική υπηρεσία διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των Ιρλανδικών τραπεζών. Επίσημα ξεκίνησε στις 21 Δεκεμβρίου του 2009 ενώ τον Σεπτέμβριο του 2009 είχε κατατεθεί ο νόμος για την σύσταση της NAMA.
Το βασικό πρόβλημα των Ιρλανδικών τραπεζών ήταν ο υπερβολικός δανεισμός σε στεγαστικά και ακίνητα πάσης φύσεως.
Η αγορά ακινήτων σημείωσε μεγάλη κάμψη το 2007 οδηγώντας σε μεγάλες απομειώσεις στα στεγαστικά δάνεια από τις τράπεζες.
Οι μεγάλες απομειώσεις οδήγησαν ακολούθως σε μεγάλες μειώσεις κεφαλαίων καθιστώντας τις Ιρλανδικές τράπεζες κεφαλαιακά ανεπαρκείς. Τον Φεβρουάριο του 2010,  5 τράπεζες υπέβαλλαν αίτημα προσχώρησης στο NAMA και ήταν η Allied Irish Bank, Bank oh Ireland, η Anglo Irish bank, η Irish Nationwide Building bank και η EBS Building Society.
Στην ΝΑΜΑ που διαχειρίζεται στοιχεία ενεργητικού κατ΄ ουσία δάνεια των Ιρλανδικών τραπεζών τελικά μεταφέρθηκαν 71 δις ευρώ προβληματικές χορηγήσεις.
Ουσιαστικά μεταφέρθηκαν δάνεια 850 μεγάλων οφειλετών, περίπου και 11 χιλ δάνεια νοικοκυριών.
Η NAMA  απέκτησε τα δάνεια σε αγοραίες τιμές με βάση τις τιμές των ακινήτων καθώς τα προβληματικά δάνεια ήταν κυρίως στεγαστικά. Κατά μέσο όρο η NAMA απέκτησε τα περιουσιακά προβληματικά στοιχεία των Ιρλανδικών τραπεζών με discount 58%.
Η Τρόικα μετά την δημιουργία της NAMA αποφάσισε να υλοποιήσει διαγνωστική μελέτη για να αξιολογήσει για το αν και κατά πόσο είναι επαρκείς οι προβλέψεις των Ιρλανδικών τραπεζών. Γι΄ αυτή την πολύ ειδικευμένη έρευνα η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας ανέθεσε στην Blackrock να αναλάβει να εκπονήσει διαγνωστική μελέτη.
Όταν η Blackrock εκπόνησε την διαγνωστική μελέτη που αριθμούσε 92 σελίδες για τις Ιρλανδικές τράπεζες – κάτι ανάλογο υπήρξε  και στην Ελλάδα – προέκυψε ότι οι νέες προβλέψεις φθάνουν το 4 με 4,5% των συνολικών δανείων – στην 3ετία 10,1% –  ποσό ρεαλιστικό μετά την αφαίρεση των προβληματικών δανείων τα οποία απέκτησε η NAMA.
Το συμπέρασμα από την Ιρλανδία είναι ότι μετά την NAMA οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια ήταν σε μεγάλο βαθμό διαχειρίσιμες.

Η διαγνωστική μελέτη της BlackRock για τις ιρλανδικές τράπεζες της περιόδου 2011-2013

Ποσοστά επί του συνόλου των δανείων

Ποσά σε δις ευρώ

  ΑΙΒ BOI ILP Total
Δάνεια Βασικό -Stress Βασικό Stress Βασικό Stress Βασικό Stress
Στεγαστικά 2,005 – 3,066

(6,5% – 9,9%)

1,361 – 2,366

(2,3% – 3,9%)

1,624 – 2,679

(4,8% – 7,9%)

5,838 – 9,491

(4,1% – 6,7%)

Επιχειρημ. 564 – 972

(2,7% –4,7%)

799 – 1,179

(3,5% – 5,2%)

0 – 0

(0% – 0%)

1,362 – 2,151

(3,1% – 4,9%)

ΜΜΕ 2,157 – 2,674

(11,2%13,9%)

1,445 – 1,837

(8,4% –10,6%)

0 – 0

(0%) – (0%)

3,603 – 4,511

(9,9% -12,3%)

CRE 3,653 – 4,490

(21%-26,2%)

3,148 – 3,847

(15,4%-18,8%)

231 – 400

(11,3%-19,5%)

7,159 – 8,934

(17,7%-22,1%)

Καταναλ. 1,167 – 1,403

(20,8% –25%)

627 – 891

(11,5%-16,4%)

259 – 342

(15,6%-20,7%)

2,052 – 2,635

(16,1%-20,7%)

Σύνολο 9,545 -12,604

(10% -13,4%)

7,380 – 10,119

(5,9% – 8%)

2,114 – 3,421

(5,6% – 9,1%)

20 – 27,722

(7,3% –10,1%)

Πηγή Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας – BlackRock – Επεξεργασία www.bankingnews.gr

—————————————————————————————————–

Μοντέλο τελικών ανακοινώσεων για την Blackrock από την ΤτΕ 2012-2014

Σε δις ευρώ

Τράπεζα Αρχική εκτίμηση Blackrock Υφιστάμενες προβλέψεις Έσοδα προ προβλέψεων 2012 -2014 Τελική ζημία, Νέες προβλέψεις
Κανονικό σενάριο 6 3 2 1
Ακραίο σενάριο 7 3 2 2

Eπεξεργασία στοιχείων

 

Π Λεωτσάκος…
www.bankingnews.gr