Τί “βλέπει” για καταθέσεις και πιστωτική επέκταση η ΤτΕ

Επιδείνωση στο κομμάτι των καταθέσεων περιορισμό των δανειοδοτήσεων «βλέπει» και για φέτος ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος κ. Γιώργος Προβόπουλος στην Ετήσια Έκθεση του.

Όπως αναφέρει «η αναμενόμενη περαιτέρω υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας, αναμένεται να ασκήσει αρνητική επίδραση στις καταθέσεις το 2012». Σημειώνει ότι από το τέλος του 2009 έως τον Φεβρουάριο οι καταθέτες απέσυραν από τις τράπεζες συνολικά κεφάλαια ύψους άνω των 70 δισ.. ευρώ (σχεδόν 35 δισ. ευρώ ήταν οι διαρροές πέρυσι).

Εκτιμά επίσης ότι η «βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης, με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την αύξηση της διαφάνειας -λόγω του προσδιορισμού των κεφαλαιακών αναγκών των πιστωτικών ιδρυμάτων- και τη δρομολόγηση της αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης του τραπεζικού τομέα, αναμένεται να συμβάλλει σε επιστροφή των καταθέσεων».

Ο διοικητής υπολογίζει ότι «αποθησαυρισμένα τραπεζογραμμάτια» ύψους 10-15 δισ. ευρώ μπορούν να επιστρέψουν ως καταθέσεις στις τράπεζες.

Στην Έκθεση αναφέρεται ότι τα επιτόκια των καταθέσεων προθεσμίας σημείωσαν το 2011 σημαντική άνοδο από 2,74-4 μονάδες, ενώ το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου σημείωσαν άνοδο έως και 1,46 μονάδες. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει τις σοβαρές πιέσεις που δέχονται οι τράπεζες σε επίπεδο ρευστότητας και την προσπάθεια τους να συγκρατήσουν την απόσυρση των καταθέσεων.

Αναφερόμενος ο κ. Προβόπουλος στις προοπτικές της πιστωτικής επέκτασης σημειώνει στην Έκθεση του: Επειδή οι τράπεζες εξαιτίας της κρίσης έχουν απολέσει σχεδόν κάθε δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, ενώ σημειώνεται εκτεταμένη απόσυρση καταθέσεων από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, είναι εύλογο να έχει περιοριστεί σημαντικά η ευχέρεια των τραπεζών να χορηγούν δάνεια, «ακόμα και αν υποτεθεί ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για δανειοδοτήσεις χωρίς υψηλό βαθμό κινδύνου».

Υπογραμμίζει δε ότι την διετία 2009-2011 τα πιστοδοτικά κριτήρια των τραπεζών εξακολούθησαν να καθίστανται «αυστηρότερα». Οι τράπεζες ζητούν αυξημένες εγγυήσεις και ταυτόχρονα περιόρισαν το ύψος και τη διάρκεια των δανείων, ενώ ειδικά στην κατηγορία των στεγαστικών «περιόρισαν το ποσοστό της αξίας των υπέγγυων ακινήτων» το οποίο επιτρέπεται να καλύπτουν τα χορηγούμενα δάνεια.

Παρατηρεί ότι λόγω έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης περιορίζονται τα επενδυτικά σχέδια, ακόμα και η παραγωγή ορισμένων επιχειρήσεων.

Σχετικά δε με τα καθυστερούμενα δάνεια σημειώνει πως στο τέλος Δεκεμβρίου 2011 ο λόγος δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων ανήλθε σε 15,9% (από 10,5% στο τέλος του 2010). Επιδείνωση εμφάνισε η ποιότητα των δανείων σε όλε στις επιμέρους κατηγορίες. Ανησυχητική είναι η αύξηση που παρατηρήθηκε στην κατηγορία των στεγαστικών δανείων, ενώ πιο έντονη ήταν η επιδείνωση στη κατηγορία των καταναλωτικών δανείων. Παράλληλα σε χαμηλό βαθμό παρέμεινε το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση.

Πότε θα υπάρξει αντιστροφή του κλίματος; Η βελτίωση των οικονομικών προοπτικών της χώρας θα οδηγήσει τις τράπεζες σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων τους για τον πιστωτικό κίνδυνο και θα τις ενθαρρύνει να αυξήσουν την προσφορά των δανείων, σημειώνεται στην Έκθεση. Παράλληλα, καθοριστικής σημασίας είναι η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ ύψους 15 δισ. ευρώ, τα οποία μπορούν να διατεθούν για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.