Τί θα γίνει με Τ.Τ. – ΑΤΕ;

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τις μικρότερες ή τις κρατικές τράπεζες, όπως είναι η Αγροτική και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, οι οποίες πρέπει να καταστούν βιώσιμες πριν απολαύσουν τα οφέλη της ανακεφαλαιοποίησης.

Η συνέπεια από το PSI έπεσε ως πέλεκυς στα αποτελέσματα των παραπάνω τραπεζών και το Δημόσιο καλείται να «διορθώσει» τη ζημιά. Πριν από κάθε βήμα κεφαλαιακής στήριξης, απαιτείται πλήρης αναδιάρθρωση κάθε μίας εξ αυτών, ενώ, σε δεύτερο στάδιο, υπάρχουν σκέψεις για συγχωνεύσεις, μεταξύ τους ή με άλλο τραπεζικό όμιλο. Πριν όμως, συζητηθεί η συγχώνευση της ΑΤΕ, θα πρέπει να έχει βρεθεί ο τρόπος ανακεφαλαιοποίησης της και η αναδιάρθρωσή της που θα περιλαμβάνει το διαχωρισμό καλής – κακής τράπεζας, ή το σενάριο μιας bridge bank ή άλλες ιδέες.

 

Στο μεταξύ, μέχρι τις 31 Αυγούστου παρατείνεται και για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο η δημοσίευση του ισολογισμού χρήσης 2011 , όπως αντίστοιχα συνέβη και για την Αγροτική Τράπεζα. Υπενθυμίζεται ότι λόγω του κρατικού χαρακτήρα των δύο αυτών τραπεζών- το Δημόσιο αποτελεί το βασικό μέτοχο – δεν είναι δυνατή προς το παρόν η κεφαλαιακή στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Μόλις αναλάβει η νέα κυβέρνηση, θα προκρίνει και θα αποφασίσει λύσεις που θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της ΑΤΕ και του ΤΤ, η οποία επλήγη λόγω συμμετοχής τους στο κούρεμα των ελληνικών ομολόγων. Τότε, ίσως αλλάξει και το νομικό πλαίσιο και ανοίξει ο δρόμος για στήριξη και από το ΤΧΣ, ή επιτευχθεί η κεφαλαιακή ενίσχυση μέσω άλλης εναλλακτικής οδού.