>Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με BONUS

>
Ποσό άνω των 150.000 ευρώ ανά εργαζόμενο προβλέπει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου το οποίο ενέκρινε κατά πλειοψηφία το διοικητικό συμβούλιο του Τ.Τ. στις 30 Αυγούστου. Το πρόγραμμα, το οποίο αφορά περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, ναι μεν έχει “παγώσει”, ωστόσο παραμένει σε ισχύ αφού το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας δεν έχει πάρει πίσω την απόφασή του.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεση το Capital.gr το πρόγραμμα αφορά μετρητά, σε δύο δόσεις σύμφωνα με την απόφαση 192 του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 30/08/2011.

Οι όροι του προγράμματος δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους που υπηρετούσαν στην τράπεζα πριν την εφαρμογή του Ν. 3082/2002 (αφορά 150 εργαζόμενους) και επιθυμούν να αποχωρήσουν, να εξασφαλίσουν ένα πακέτο οικονομικών παροχών, η αναλυτική περιγραφή του οποίου παρατίθεται παρακάτω:

Ο υπολογισμός του κινήτρου αποχώρησης γίνεται ως εξής:

Από τα κατωτέρω προ φόρων ποσά το πρόγραμμα προβλέπει ότι θα καταβληθεί στον αποχωρούντα το μικρότερο.

Α) 150.000 ευρώ
Β) 0,65 Χ ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές Χ αριθμός υπολειπόμενων μηνών από 01/11/2011 μέχρι την πλήρη συνταξιοδότηση.
Γ) 26 μήνες Χ ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές.

Στο κίνητρο αποχώρησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων δεν περιλαμβάνεται η αποζημίωση του ν. 2112/1920 όπως ισχύει.

Άρα, στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και η αποζημίωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα αφορά πρώην δημόσιους υπαλλήλους που επί πολλά χρόνια διατηρούσαν τα προνόμια του δημοσίου και ελάμβαναν εξωφρενικά για τα δεδομένα της αγοράς επιδόματα ευθύνης. Π.χ. με τα παραπάνω κίνητρα κάποιος με μισθό 6.000 ευρώ μηνιαίως (άρα 6.000 ευρώ επί 26 μήνες) ίσον με 146.000 συν (10 μισθοί αποζημίωση ίσον 60.000) αποχωρεί συνολικά με 206.000 ευρώ.

Επίσης, τίθενται ερωτήματα πόσοι εκ των δικαιούχων είχαν καταλάβει αξιοκρατικά τις θέσεις ευθύνης, καθώς έχουμε να κάνουμε με αμιγώς κρατική τράπεζα με ευρείες δυνατότητες παρέμβασης των πολιτικών προϊσταμένων.

Ερωτήματα υπάρχουν επίσης, σύμφωνα με καταγγελία στο Capital.gr, για τα τυπικά προσόντα πολλών εκ της κατηγορίας που έχουν αναγνωριστεί σαν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Τμήμα Χρηματοοικονομικής) από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΤ. Τίθεται ευθέως το ερώτημα αν αυτά όντως είναι μεταπτυχιακά ή απλά σεμινάρια που «βαφτίστηκαν» ως τέτοια και με τα οποία έχουν δοθεί θέσεις ευθύνης, ανάλογοι μισθοί και κατά συνέπεια υψηλές παροχές αποχώρησης.

Κώστας Στούπας