>Τα σχέδια των τραπεζών για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση

>
Σε επιταχυνόμενη τροχιά μπαίνουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του rollover του ελληνικού χρέους με τη συμμετοχή των ιδιωτών, οι κινήσεις των τραπεζών για την περαιτέρω κεφαλαιακή τους ενίσχυση και την ορθολογικότερη διαχείριση ενεργητικού και παθητικού.

Η αποτίμηση των ζημιών από τα χαρτοφυλάκια ομολόγων, οι απώλειες κεφαλαίων από επισφαλή δάνεια και η επιταγή της ΤτΕ για δείκτη κύριων βασικών εποπτικών κεφαλαίων (Core Tier 1) στο 10% από 1/1/2012, δημιουργεί προφανείς ανάγκες για νέα κεφάλαια και οδηγεί σε αναδιάταξη του εγχώριου τραπεζικού χάρτη με συγχωνεύσεις που θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα σχήματα με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.