Τα 9 δισ. ευρώ που «χάλασαν» το deal με Alpha Bank – Eurobank

Επιπρόσθετη ζημιά ύψους 9 δισ. ευρώ σε σχέση με το αρχκό πλάνο συγχώνευσης των Alpha Bank και Eurobank EFG θα επέφερε στο ενιαίο σχήμα η ολοκλήρωση της συνένωσης, σύμφωνα με την έκθεση που θα παρουσιαστεί στη γενική συνέλευση των μετόχων της πρώτης.

Η διοίκηση της Alpha Bank συγκάλεσε τους μετόχους της τράπεζας σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 26 Απριλίου με κύριο θέμα την παύση των εργασιών και της διαδικασίας συγχώνευσης των δύο τραπεζών και την ανάκληση των αποφάσεων της 15ης Νοεμβρίου, που την ενέκριναν.

 

Κατά την άποψη της Alpha Bank, μετά την οριστικοποίηση των όρων της αναδιάταξης του ελληνικού χρέους, έχει συντελεσθεί ουσιώδης μεταβολή των οικονομικών και λοιπών δεδομένων, σε σχέση με τα ισχύοντα όταν ανακοινώθηκε η αρχική συμφωνία τον Αύγουστο του 2011.

 

Συγκεκριμένα, στην έκθεσή της η Alpha Bank σημειώνει ότι η συγχώνευση, όχι μόνο δεν προσθέτει αξία, αλλά και προκαλεί ζημία στην ίδια και στους μετόχους της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να τεκμηριωθεί και από οικονομικής απόψεως.

 

Συγκεκριμένα, η διοίκηση της τράπεζας επισημαίνει ότι από το PSI+ και μόνο, το ενιαίο σχήμα θα υφίστατο επιπρόσθετη επιβάρυνση άνω των 9 δισ. ευρώ σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς.

 

Ως αποτέλεσμα, η αναλογία των μετόχων της τράπεζας, σημειώνει η Alpha Bank, στις επιπρόσθετες ζημίες είναι δυσανάλογη των εκ της συγχώνευσης ωφελειών.

 

Παράλληλα, η διοίκηση της τράπεζας αναφέρει ότι υπό το φάσμα των αυξημένων αναγκών για την αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας του ενιαίου σχήματος στο ελάχιστο οριζόμενο επίπεδο, το αρχικό σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης, ύψους 3,9 δισ. ευρώ, καθίσταται μη υλοποιήσιμο και σε κάθε περίπτωση ανεπαρκές.

 

Πέραν τούτων, η Alpha Bank τονίζει ότι υφίστανται θέματα μεταξύ των δυο τραπεζών που άπτονται της μη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων της Eurobank, που απορρέουν από τη μεταξύ τους συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει συνήθεις ρήτρες περί δηλώσεών τους και κυρώσεων επί παραβίασης των υποχρεώσεών τους.