Την πώληση της ΔΕΠΑ εγκρίνουν σήμερα οι μέτοχοι των ΕΛΠΕ

Τη σύναψη Μνημονίου Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικά Πετρέλαια, του Ελληνικού Δημοσίου και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, με αντικείμενο την από κοινού πώληση των συμμετοχών τους στον Όμιλο ΔΕΠΑ αναμένεται να εγκρίνει σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ).

Σημειώνεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ έχει εγκρίνει τη σύναψη του Μνημονίου για την από κοινού πώληση με το Δημόσιο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ). Υπενθυμίζεται ότι το κράτος ελέγχει στη ΔΕΠΑ το 65% και τα Ελληνικά Πετρέλαια το 35%.
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι αυτή η προσέγγιση είναι η καλύτερη επιλογή για τον Όμιλο και τους μετόχους του. Σημειώνεται πως το 2010 η ΔΕΠΑ είχε κέρδη 58,6 εκατ. ευρώ και διένειμε ως μέρισμα τα 19,37 εκατ. ευρώ.