>Τι γράφει ο ξένος Τύπος για τη συγχώνευση Alpha και Eurobank

>

Στα 3,5 δισ. ευρώ θα ανέλθει συνολικά η κεφαλαιακή ενίσχυση του νέου σχήματος που θα προκύψει από τη συγχώνευση των Alpha Bank και Eurobank.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των «Financial Times» η συμφωνία συγχώνευσης θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο και θα ακολουθηθεί σε πρώτη φάση από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1,25 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική κεφαλαιακή ενίσχυση αναμένεται στα 3,5 δισ. ευρώ.

Η ανταπόκριση της βρετανικής εφημερίδας από τη Αθηνα αναφέρει ότι με τη σύμπραξη των δύο τραπεζών αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες περί προσφυγής τους στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για αναδιάρθρωση κεφαλαίων, κίνηση που θα οδηγούσε στην κρατικοποίησή τους.

Σύμφωνα με δηλώσεις ξένων διαχειριστών κεφαλαίων και τραπεζικών στελεχών στους «Financial Times», η επικείμενη συγχώνευση των Alpha Bank και Eurobank είναι η πρώτη θετική είδηση τον τελευταίο από την ελληνική οικονομία και θα λειτουργήσει σταθεροποιητικά σε μία περίοδο αβεβαιότητας για τις ελληνικές τράπεζες.

Από την άλλη, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του «Bloomberg» η συμμαχία μεταξύ των δύο τραπεζών θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα με περιουσιακά στοιχεία ύψους 150 δισ. ευρώ, περισσότερα από 2.000 υποκαταστήματα και περίπου 80 δισ. ευρώ σε καταθέσεις.

Οπως αναφέρουν αναλυτές στο πρακτορείο, η συγχώνευση και η συνακόλουθη αύξηση κεφαλαίου θα είναι ευπρόσδεκτη από την αγορά, τις ρυθμιστικές αρχές και τους φορείς χάραξης πολιτικής και θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την επιστροφή των τραπεζών στη διατραπεζική αγορά.