Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μέτοχοι της Εθνικής και της Eurobank

Οι προτεινόμενοι όροι ανταλλαγής στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η Εθνική Τράπεζα για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank, μπορεί να δίνει μια σαφή ένδειξη για το που «κάθεται» η ζυγαριά στη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών, εκ των πραγμάτων όμως απαιτείται να αποσαφηνιστούν αρκετές ακόμη λεπτομέρειες (κάτι που θα γίνει ενόψει της έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιοποίησης του ενημερωτικού δελτίου) προκειμένου οι μέτοχοι να αποκτήσουν την πλήρη εικόνα για τα πιθανά κέρδη ή ζημιές τους.

Σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει ως αντάλλαγμα νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με νέα ονομαστική αξία 1 ευρώ ανά μετοχή (θα υπάρξει αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας), με σχέση 58 νέες μετοχές έναντι κάθε 100 μετοχών της Eurobank. Δηλαδή, η σχέση ορίζεται 5,8 μετοχές προς 10 ή 0,58 προς 1.

Αυτό σημαίνει πως ένας μέτοχος της Eurobank που έχει σήμερα στην κατοχή του 100 μετοχές, καλείται να τις ανταλλάξει με 58 νέες μετοχές ΕΤΕ, οι οποίες σημειωτέον θα έχουν και νέα ονομαστική αξία. Με βάση, δηλαδή, τη σχέση ανταλλαγής 100 προς 58:

2,09 (τελευταίο κλεισιμο ΕΤΕ) * 58 / 100 = 1,2122 η τιμή της Eurobank
1,17 (τελευταίο κλείσιμο ΕΥΡΩΒ) * 100 / 58 = 2,0172 η τιμή της Εθνικής

Συνεπώς, η ΕΤΕ εξαγοράζει προς 1,2122 ευρώ/μετοχή της Eurobank, δίνοντας δηλαδή ένα premium της τάξης του 3,41%.

Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει εκ νέου η διαπραγμάτευση των δύο μετοχών στο Χ.Α., αυτές οι τιμές θα αλλάζουν καθημερινά. Υπό την προϋπόθεση λοιπόν ότι η δημόσια πρόταση είναι επιτυχής για το 100% των μετοχών, αναφέρουν οι αναλυτές, μέχρι να ολοκληρωθεί η συγχώνευση με ανταλλαγή μετοχών, η ΕΥΡΩΒ κάθε μέρα θα αξίζει στο ταμπλό όσο το 58% της μετοχής της ΕΤΕ, εκτός αν η αγορά κρίνει διαφορετικά.

Ωστόσο, όπως τονίστηκε, για να αποκτήσουν οι μέτοχοι πλήρη άποψη της πρότασης, θα πρέπει να γίνει η δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, ώστε πέραν των άλλων να ενημερωθούν για την περίοδο αποδοχής της δημόσιας πρότασης και το σύνολο των όρων, κάτι που αναμένεται να γίνει μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το dilution

Από εκεί και πέρα, το μείζον θέμα για έναν μέτοχο τραπέζης είναι πως θα διατηρήσει το ποσοστό του αναλλοίωτο. Στην παρούσα φάση αυτό εμφανίζεται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς για να συμβεί απαιτεί διαρκώς την τοποθέτηση νέων κεφαλαίων. Σημειωτέον πως η αλλοίωση (dilution) αφορά τόσο τους μετόχους της ΕΤΕ όσο και της EΥΡΩΒ.

Έτσι, σε ό,τι αφορά την παρούσα πρόταση της ΕΤΕ, χρηματιστηριακοί αναλυτές αναφέρουν πως οι μέτοχοι για να αποφύγουν στο παρόν στάδιο την αλλοίωση θα πρέπει να αγοράσουν τις αντίστοιχες μετοχές, είτε της μιας, είτε της άλλης τράπεζας, με βάση την αναλογία 58/100. Ενας κάτοχος πχ. 1000 μετοχών της Εθνικής Τράπεζας για να αποφύγει το dilution που θα προκύψει από την έκδοση νέων μετοχών θα πρέπει να αγοράσει 580 μετοχές της Εurobank, και το αντίστροφο.

Εν συνεχεία, το δεύτερο στάδιο αφορά το dilution που θα υποστούν οι μέτοχοι της καινούργιας πλέον τράπεζας (το οποίο θα συνέβαινε όμως και εάν παρέμεναν ανεξάρτητες) και θα προκύψει από την έκδοση νέων μετοχών υπέρ του ΤΧΣ προκειμένου να λάβουν τα κεφάλαια από την ανακεφαλαιοποίηση. Και το ύψος των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν για να επιτευχθεί ο προβλεπόμενος δείκτης εποπτικών κεφαλαίων core tier 1 θα καθοριστεί αφού οι/η τράπεζα εγγράψουν στον ισολογισμό τους όλες τις απαραίτητες προβλέψεις που θα απεικονίζουν την τρέχουσα θέση τους.

Σε τρίτο στάδιο, το νέο ανακεφαλαιοποιημένο σχήμα θα πρέπει να βγει στις αγορές και να πραγματοποιήσει αύξηση κεφαλαίου στην οποία με βάση τα έως σήμερα καταγεγραμμένα ως απαιτήσεις των πακέτων διάσωσης, οι ιδιώτες μέτοχοι θα πρέπει να συμμετάσχουν με το 10% των απαιτούμενων κεφαλαίων. Και σε αυτό το μέτωπο είναι επίσης άγνωστο το ύψος των κεφαλαίων που θα αναζητήσουν οι τράπεζες και, ακόμα περισσότερο, το κατά πόσον θα μπορέσουν να τα αντλήσουν, άρα και το ποσοστό του dilution για κάθε μέτοχο.

Άρα, στην παρούσα φάση ουσιαστικά το μόνο που μπορεί να δώσει κατεύθυνση στον μικρομέτοχο που αναζητά απάντηση στο εάν πρέπει να προσφέρει ή όχι τις μετοχές του είναι το κατά πόσο πιστεύει ότι το νέο ενιαίο σχήμα έχει πιθανότητες να βγει σε βάθος χρόνου κερδισμένο, παράγοντας υπεραξίες για αυτόν.

Οι γενικές συνελεύσεις

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί το εξής: η Εθνική έχει εξασφαλίσει ένα ποσοστό κατʼ ελάχιστον της τάξης του 43,6% της Eurobank, όσο είναι δηλαδή το ποσοστό που κατέχουν τα εννέα μέλη της οικογένειας Λάτση στα οποία μεταβιβάστηκε η συμμετοχή του ομίλου EFG Consolidated Holdings S.A., και το ίδρυμα «John S. Latsis Public Benefit Foundation», οι οποίοι και έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν τις μετοχές τους στη δημόσια πρόταση. Ασφαλείς πηγές αναφέρουν ότι μια ακόμη ομάδα μετόχων θα ακολουθήσει την οικογένεια Λάτση, κατά συνέπεια υπάρχει ένα μπλοκ άνω του 50% της Eurobank.

Ως εκ τούτου, εάν το Δ.Σ της Eurobank αποδεχθεί τους όρους της ΕΤΕ, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Eurobank με το ένα ή το άλλο ποσοστό θα εγκρίνει τη δημόσια πρόταση ανταλλαγής της Eurobank. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και εάν υπάρχουν μέτοχοι της Eurobank που δεν συμφωνούν με την πρόταση της Εθνικής, είναι μονόδρομος η συμμετοχή τους στο νέο σχήμα εάν ληφθεί απόφαση από τη Γ.Σ.

Σε περίπτωση που πάντως αποκτηθεί το σύνολο των μετοχών της Eurobank, τι θα συμβεί με την έκδοση των νέων μετοχών; Σήμερα η ΕΤΕ διαθέτει 956,09 εκατ. μετοχές και η Eurobank 552,95 εκατ. μετοχές. Η Εθνική προσφέρει ως αντάλλαγμα νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με νέα ονομαστική αξία 1 ευρώ ανά μετοχή, με σχέση 58 νέες μετοχές έναντι κάθε 100 μετοχών της Eurobank. Γίνεται δηλαδή ανταλλαγή με την έκδοση 320,71 εκατ. μετοχών (κάθε 100 μετ. προς 58 νέες)

Το μετοχικό κεφάλαιο του νέου σχήματος θα έχει λοιπόν 956,09 + 320,71= 1.276,8 εκατομμύρια μετοχές. Tα ποσοστά, σύμφωνα με την πρόταση της ΕΤΕ, ορίζονται σε 25% Εurobank και 75% Εθνική.

Του Νίκου Χρυσικόπουλου
capital.gr