Το αστρονομικό ποσό των 9 δισ. ευρώ οφείλουν στο ΙΚΑ

Μαύρη τρύπα στα ταμεία του ΙΚΑ 4,5 δισ ευρώ λόγω των ανείσπρακτων ασφαλιστικών εισφορών που ανέρχονται στο αστρονομικό πόσο των 9 δισ ευρώ από τις εν λειτουργία επιχειρήσεις.

 Μάλιστα με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο η διοίκηση του Ιδρύματος ζητά την άμεση και απόλυτη εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, καθώς και του μέτρου της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων σε όσους εργοδότες οφείλουν και δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή σε προσωρινό διακανονισμό, εξέδωσε με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο η διοίκηση του ΙΚΑ.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξετάζει σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, την επιβολή έμμεσων φόρων σε είδη και υπηρεσίες προκειμένου να εξευρεθούν εναλλακτικοί πόροι για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος.