>Το ελληνικό χρέος «περιμένει» να ανοίξουν τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια

>

Κρίσιμη θεωρείται σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η επικύρωση της συμφωνίας της Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας για το χρέος (PSI), που όπως όλα δείχνουν δεν αναμένεται συμβεί πριν από τον προσεχή Οκτώβριο.

Βασικό θέμα που εξαρτάται από την ψήφο των κοινοβουλίων είναι ο νέος ρόλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). «Στην περίπτωση της Ελλάδας, το EFSF είναι κρίσιμος παράγοντας για τη συμμετοχή τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, μέσω των εγγυήσεων που παρέχει» δηλώνει ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλος.

Η ανεπικύρωτη προς ώρας συμφωνία δίνει επίσης τη δυνατότητα στο EFSF να χορηγεί δάνεια σε χώρες που δέχονται επίθεση από τις αγορές και να αγοράζει ομόλογα στη δευτερογενή αγορά. Παραλλήλως, ο μηχανισμός των 440 δισ. ευρώ θα μπορεί να χορηγεί δάνεια σε χώρες της Ευρώπης για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Ωστόσο οι ισορροπίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης είναι εύθραυστες. Τα γνωτά χρονοδιαγράμματα έχουν ως ακολούθως:

Γερμανία. Το κοινοβούλιο ανοίγει στις 5 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να επικυρώσει τη συμφωνία μέσα στο Σεπτέμβριο.

Σλοβακία. Το κοινοβούλιο ανοίγει στις 6 Σεπτεμβρίου. Δεν έχει οριστεί ημερομηνία για συζήτηση και ψήφιση. Διαφωνίες στο εσωτερικό της κεντροδεξιάς κυβερνητικής συμμαχίας εγείρουν ανησυχίες ακόμη και για πτώση της κυβέρνησης.

Φινλανδία. Το κοινοβούλιο ανοίγει στις 6 Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι ενδέχεται να μην περάσει η σχετική νομοθεσία. Ημερομηνία δεν έχει οριστεί.

Ολλανδία. Το κοινοβούλιο ανοίγει στις 6 Σεπτεμβρίου αλλά η ψήφιση αναμένεται το νωρίτερο τον Οκτώβριο. Η Ολλανδία όλα δείχνουν ότι θα είναι η τελευταία χώρα που θα επικυρώσει την απόφαση.
Αυστρία. Το κοινοβούλιο ανοίγει στις 21 Σεπτεμβρίου. Δεν έχει οριστεί ημερομηνία ψήφισης. Αναμένεται όμως ότι συμφωνία θα περάσει με απλή πλειοψηφία και τη διαδικασία του κατεπείγοντος.