Το κρατικό επενδυτικό fund της Νορβηγίας “αδυνατεί” να αποεπενδύσει από τη Ρωσία

Το συνολικού μεγέθους 1,3 τρισ. δολ. κρατικό επενδυτικό fund στη Νορβηγία, ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στον κόσμο, αδυνατεί ακόμη και σήμερα να αποεπενδύσει από τη Ρωσία, απόφαση την οποία το Όσλο έχει λάβει μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όπως ανέφερε την Παρασκευή το νορβηγικό Υπουργείο Οικονομικών.

Την περίοδο της έναρξης της εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022, τα περιουσιακά στοιχεία του fund στη Ρωσία αποτελούνταν από μετοχές 47 εταιρειών και ορισμένα ρωσικά κρατικά ομόλογα, τα οποία αθροιστικά αποτιμώνταν στα 25 δισ. νορβηγικές κορώνες (2,40 δισ. δολάρια) στο τέλος του 2021.

“Η αγορά συναλλαγών επί ρωσικών χρηματοοικονομικών εργαλείων βρίσκεται ακόμη υπό το βάρος ολιστικών κυρώσεων και δεν έχει ομαλοποιηθεί ακόμη και τον Μάρτιο του 2023. Έτσι, η αποεπένδυση δεν μπορεί να λάβει χώρα, τουλάχιστον προσώρας”