>Τράπεζα Κύπρου: Από 30/6 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

>

cyprus_labelΑπό την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 4.192.331 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αξιων Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών που προέκυψαν από επανεπένδυση μερίσματος.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς των δύο χρηματιστηρίων.

Από την ίδια ημερομηνία οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε δικαιούχους που επέλεξαν να εγγράψουν τις μετοχές τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των εν λόγω δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ).