Τράπεζα Κύπρου: Μεταφορά δραστηριοτήτων Ην. Βασιλείου σε θυγατρική

Προκαταρκτική έγκριση για τη μεταφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματός της στο Ηνωμένο Βασίλειο (Bank of Cyprus UK) σε θυγατρική τράπεζα έχει λάβει η Τράπεζα Κύπρου από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority, «FSA») του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η μεταφορά των δραστηριοτήτων στη θυγατρική τράπεζα, Bank of Cyprus UK Ltd, αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουλίου 2012 και υπόκειται σε τελική έγκριση από το FSA και σε έγκριση δικαστηρίου.

Η Bank of Cyprus UK δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1955 και είναι υποκατάστημα της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Η Bank of Cyprus UK Ltd θα υπόκειται στην εποπτεία του FSA.