Τράπεζα Πειραιώς: Από σήμερα και για πέντε ημέρες η περίοδος άσκησης του swap των ομολόγων

piraeusΤην 23η Νοεμβρίου ξεκινά η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ανταλλαγής των τίτλων των ομολογιούχων της Τρ. Πειραιώς με μη μεταβιβάσιμες αποδείξεις που εξέδωσε η τράπεζα και θα έχει διάρκεια πέντε εργάσιμων ημερών.

Η ανακοίνωση γίνεται σε συνέχεια των Προσφορών Ανταλλαγής και των Προτάσεων σχετικά με τους εγγυημένους προνομιούχους άνευ δικαιώματος ψήφου άνευ δικαιώματος σωρευτικού μερίσματος κυμαινόμενου επιτοκίου τίτλους Σειράς Α συνολικής αξίας €200.000.000 που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Capital Limited, τους μειωμένης εξασφάλισης εξαγοράσιμους, κλιμακωτής απόδοσης κυμαινόμενου επιτοκίου τίτλους, λήξης 2016 συνολικής αξίας €400.000.000 που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Finance PLC και τους τίτλους που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Finance PLC συνολικής αξίας €500.000.000 5,00% λήξης Μαρτίου 2017, που έλαβαν χώρα προκειμένου να υλοποιηθεί η ανταλλαγή οποιουδήποτε ή όλων των εν λόγω Υφιστάμενων Τίτλων με μη μεταβιβάσιμες αποδείξεις εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς. Η Τράπεζα υποκαταστάθηκε ως εκδότης και πρωτοφειλέτης στη θέση της Piraeus Group Finance PLC αναφορικά με τους Τίτλους του 2016 και τους Τίτλους του 2017 η ως άνω υποκατάσταση τέθηκε σε ισχύ την 9η Νοεμβρίου 2015 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων του 2016 και των Τίτλων του 2017.

Την 9η Νοεμβρίου 2015 η Τράπεζα Πειραιώς εξέδωσε Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις συνολικής ονομαστικής αξίας € 592.693.000 σε εκείνους τους κατόχους των οποίων οι Υφιστάμενοι Τίτλοι έγιναν δεκτοί για ανταλλαγή από τον Προτείνοντα και σε εκείνους τους κατόχους των οποίων οι Υφιστάμενοι Τίτλοι υπόκειντο σε Υποχρεωτική Ανταλλαγή (οι “Κάτοχοι Αποδείξεων”), όπως περιγράφεται περαιτέρω στις ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν από τον Προτείνοντα την 6η Νοεμβρίου 2015.

Οι Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις αντιπροσωπεύουν τα δικαιώματα των Κατόχων Αποδείξεων να επιλέξουν, όπου αυτό επιτρέπεται, μεταξύ τριών επιλογών (οι “Επιλογές”) κατά τη διάρκεια της Περιόδου Άσκησης.

Περίληψη επιλογών

Οι Κάτοχοι Αποδείξεων παραπέμπονται στην Περιγραφή των Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων για περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά με τις Επιλογές. Τα παρακάτω παρέχονται ως μία συνοπτική περιγραφή (με την επιφύλαξη των πληρέστερων όρων, όπως αυτοί εκτίθενται στην Περιγραφή των Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων) του ανταλλάγματος που θα ληφθεί από τον Προτείνοντα κατόπιν της εξάσκησης της σχετικής Επιλογής:

Επιλογή 1: Αντάλλαγμα Σε Μετρητά
Επιλογή 2: Αντάλλαγμα Σε Μετοχές
Επιλογή 3: (μόνον για Μη-Επιτρεπόμενους Μετόχους) Ποσό Επαναπώλησης Σε Μετρητά

Η Τιμή επί τοις Μετρητοίς για τους σκοπούς υπολογισμού του Ανταλλάγματος Σε Μετρητά σύμφωνα με την Επιλογή 1 και ο Λόγος Μετοχής για τους σκοπούς υπολογισμού του Ανταλλάγματος Σε Μετοχές σύμφωνα με την Επιλογή 2 και/ή (μόνον για την περίπτωση των Μη-Επιτρεπόμενων Μετόχων) ο αριθμός των Κοινών Μετοχών που θα πωληθούν σύμφωνα με την Επιλογή 3 εκτίθενται κατωτέρω:

Από σήμερα οι μετοχές της Τρ. Πειραιώς στα χέρια των ομολογιούχων

Αντίγραφα της Περιγραφής των Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση από Κατόχους Αποδείξεων στα καθορισμένα γραφεία της Lucid Issuer Services Limited (Tankerton Works, 12 Argyle Walk, London WC1H 8HA, Ηνωμένο Βασίλειο, Τηλέφωνο: +44 20 7704 0880, Email: [email protected]) κατά τη διάρκεια του συνήθους ωραρίου εργασίας κάθε ημέρα της εβδομάδας (εξαιρουμένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών).
Όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στην Περιγραφή των Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων.

Έναρξη περιόδου άσκησης

Οι Κάτοχοι Αποδείξεων ενημερώνονται δια της παρούσας ανακοίνωσης ότι η Περίοδος Άσκησης θα ξεκινήσει την 23η Νοεμβρίου 2015 και θα συνεχιστεί για περίοδο 5 Εργάσιμων Ημερών (όπου “Εργάσιμη Ημέρα” σημαίνει ημέρα, εξαιρουμένων Σαββάτου ή Κυριακής ή αργίας, κατά την οποία εμπορικές τράπεζες και αγορές συναλλάγματος λειτουργούν στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Τζέρσεϊ).

Συνακόλουθα, η Περίοδος Άσκησης αναμένεται να λήξει στις 5.00 μ.μ. (Ώρα Λονδίνου) την 27η Νοεμβρίου 2015.

Η Τιμή Μετοχής είναι € 0,30 ανά Κοινή Μετοχή.

Εάν, μετά το πέρας της Περιόδου Άσκησης, ένας Κάτοχος Αποδείξεων δεν έχει ασκήσει την Επιλογή 1, 2 ή 3, η σχετική Μη Μεταβιβάσιμη Απόδειξη θα μετατραπεί αυτόματα σε Αντάλλαγμα Σε Μετρητά, σύμφωνα με την Επιλογή 1