Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 783 εκατ. ευρώ το 2023 προβλέπει η Optima – Η τιμή-στόχος

Τις εκτιμήσεις της για τα αποτελέσματα 2023 της Τράπεζας Πειραιώς που ανακοινώνονται αύριο, μαζί με το νέο business plan, καταθέτει η Optima Bank σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση buy και τιμή-στόχο στα 5 ευρώ.

Η Piraeus Financial Holdings αναμένεται να ανακοινώσει το 4Q23 αποτελέσματα και το νέο Επιχειρηματικό Σχέδιο 2024-2026 την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στις 17:30

Σύμφωνα με την Optima aναμένουμε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, σ πίσω από το υψηλότερο NII και τα ελαφρώς θετικά έσοδα από προμήθειες q-o-q, ενώ τα OpEx θα είναι επιβαρυνθεί από ένα εφάπαξ κόστος λόγω του VES που ανακοινώθηκε το 4ο τρίμηνο του 23, καθώς και από υψηλότερα LLPs. Η δυναμική του ισολογισμού αναμένεται να είναι σύμφωνη με τις τάσεις του συστήματος, δηλ, υψηλότερα εξυπηρετούμενα δάνεια και υπόλοιπα καταθέσεων. Επιπλέον, η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού δυναμική αναμένεται να είναι επίπεδη..

Η Optima προβλέπει ότι τα αναφερόμενα καθαρά κέρδη θα φτάσουν τα 783 εκατ. ευρώ (-18% σε ετήσια βάση), χαμηλότερα από την εκτίμηση της συναίνεσης για 806 εκατ. ευρώ, επιβαρυνόμενα από έκτακτες δαπάνες ύψους 262 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να διαμορφωθούν στα 2,0 δισ. ευρώ (+48% σε ετήσια βάση) και τα έσοδα από προμήθειες στα 545 εκατ. ευρώ (+12% σε ετήσια βάση). Η Optima αναμένει επίσης το Opex να μειωθεί κατά 2% σε ετήσια βάση, παρά το κόστος του VES, ενώ εκτιμά ότι οι προβλέψεις για ζημίες δανείων θα μειωθούν κατά 7% σε ετήσια βάση.

H Optima εκτιμά ότι το μέρισμα θα ανέλθει στα 0,06 ευρώ ανά μετοχή, που συνεπάγεται μεικτή μερισματική απόδοση 1,7%.

Αποτελέσματα 4ου τριμήνου

Η Optima προβλέπει ότι τα αναφερθέντα καθαρά κέρδη θα φτάσουν τα 207 εκατ. ευρώ (-26% τριμηνιαία, +22% σε ετήσια βάση) το 4ο τρίμηνο του 23 και τα κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων) θα ανέλθουν στα 274 εκατ. ευρώ, σταθερό τριμηνιαίο. Προβλέπει ότι τα NII θα διαμορφωθούν στα 543 εκατ. ευρώ (+2% τριμηνιαία, +26% σε ετήσια βάση) με υψηλότερα επιτόκια δανείων και θετική καθαρή πιστωτική επέκταση. Προβλέπει επίσης τα έσοδα από προμήθειες να φτάσουν τα 142 εκατ. ευρώ (+1% τριμηνιαία, +13% σε ετήσια βάση), χάρη στις καλύτερες συνθήκες της αγοράς και την καθαρή πιστωτική επέκταση.

Έτσι, τα βασικά έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε 685 εκατ. ευρώ (+2% τριμηνιαία, +23% σε ετήσια βάση).

Η τράπεζα αναμένει επίσης ότι τα μη βασικά έσοδα θα ανέλθουν στα 12 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 18 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 23ου. Συνολικά, εκτιμά ότι τα συνολικά έσοδα θα φτάσουν τα 697 εκατ. ευρώ (+7% τριμηνιαία, +21% σε ετήσια βάση). Όσον αφορά το κόστος, η Optima προβλέπει ότι το OpEx θα αυξηθεί κατά 35% σε τριμηνιαία βάση σε 265 εκατ. ευρώ, επιβαρυνόμενο από ένα εφάπαξ κόστος 67 εκατ. ευρώ λόγω του προγράμματος VES που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο. Έτσι, αναμένει τα έσοδα προ προβλέψεων να φτάσουν τα 432 εκατ. ευρώ (-5% τριμηνιαία, +29% σε ετήσια βάση). Προβλέπει επίσης ότι οι προβλέψεις για ζημίες δανείων θα διαμορφωθούν στα 119 εκατ. ευρώ (+57% τριμηνιαία, +15% σε ετήσια βάση), συνυπολογίζοντας μια οργανική ΕτΠ 126 μονάδες βάσης για το τρίμηνο και 98 μονάδες βάσης για το τρίμηνο και 98 μονάδες βάσης για το έτος, σύμφωνα με την καθοδήγηση των 100 μ.β.

H Optima εκτιμά ότι οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2024-2026 και ειδικότερα στην εξέλιξη της καθαρής πιστωτικής επέκτασης, των NII, των εσόδων από αμοιβές, των LLPs καθώς και στην αναθεώρηση των στόχων του 2025. Η μετοχή διαπραγματεύεται 0,67x P/TBV24E, με έκπτωση 38% στις ευρωπαϊκές τράπεζες και 16% έκπτωση στις ελληνικές ομολόγους της, κάτι που δεν δικαιολογείται κατά την άποψη της Optima, δεδομένου του υψηλού προφίλ RoaTBV της. Η Πειραιώς είναι η κορυφαία επιλογή της στον κλάδο.